ACE Company

ACE Company is het enige adviesbureau in Nederland dat gespecialiseerd is in advies en regievoering over complexe en ingrijpende wet- en regelgeving programma’s in de financiële sector.

Onze klanten zijn o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, asset managers, pensioenfondsen en toezichthouders. Wij onderscheiden ons door de combinatie van drie kwaliteiten: kennis van en ervaring met wet- en regelgeving, kennis van de financiële sector en langjarige ervaring met change management in complexe omgevingen. Onze consultants balanceren inhoud en proces op zo’n wijze, dat zij samen met u Regulatory Change tot een succes maken.

Kleine teams, grote impact en toegevoegde waarde

Onze klanten waarderen onze aanpak, kennis en visie op de huidige uitdagingen met steeds toenemende complexiteit en eisen van de regelgevers en toezichthouders. Of het nu gaat om een impact-assessment, operational readiness assessment of om integrale regievoering over regelgeving, zoals BCBS239 of MiFid II, we werken altijd met kleine regieteams, die zich verbinden aan de experts binnen uw organisatie. Daar bieden we onze kennis aan, geven we inzicht en helpen we u de verandering te regisseren. 

Verbinden en samenwerking op basis van ‘best practices’

We verbinden teams, afdelingen en disciplines binnen uw organisatie en gebruiken onze best practices om uw organisatie te laten presteren. Door onze positionering als onafhankelijk specialistisch bureau, werken we ook makkelijk en effectief samen met andere partijen. Denk daarbij aan de bekende grote, consulting en (IT) implementatiepartijen, die meer een “warenhuis model” hebben.

Onze dienstverlening

ACE helpt u met advies en regievoering bij Regulatory Change vraagstukken, voor zowel nieuwe als bestaande wet- en regelgeving. 

Bestaande wetgeving
Als het gaat om bestaande wetgeving worden wij vaak gevraagd om cliënten bij te staan voor, tijdens en nadat toezichthouders on-site visit rapportages hebben opgeleverd. ACE helpt dan bij het structureren van verbeterprogramma’s om daarmee de door de toezichthouders geconstateerde risico’s te mitigeren, we hebben het dan over Remediatie. 

Nieuwe wetgeving
Bij nieuwe wetgeving gaat het in eerste instantie om het krijgen van inzicht in de impact op de gehele organisatie. Welke vergunninghouders heeft u? Zijn alle vergunninghouders echt noodzakelijk of kunnen entiteiten worden samengevoegd? Is het mogelijk activiteiten tussen entiteiten te verschuiven zodat makkelijker aan nieuwe wetgeving is te voldoen? Hoe kunnen we de organisatie zo simpel mogelijk organiseren? Ons adagio is dan ook: eerst organiseren, dan pas implementeren.

ACE Company | Nieuws