Ordina beheert Oracle eBS van Ministerie van EL&I

15 juni 2012 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft Ordina ingehuurd voor het beheer van Oracle eBS. Het contract heeft een looptijd van 5 jaar. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

In oktober 2010 besloot de kabinetsformatie om de ministeries Economische Zaken (EZ) en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) samen te voegen naar EL&I. Onderdeel van de fusie was ook een integratie van de IT systemen. Voorkeursleverancier Ordina kreeg de opdracht om Oracle E-Business Suite, een systeem gericht op financiële administratie en inkoop, voor te bereiden voor de ruim 1.200 medewerkers van het nieuwe ministerie. In februari 2012 maakte Ordina en EL&I gezamenlijk bekend dat de twee systemen succesvol zijn geïntegreerd.

Reactie van EL&I
Johan van den Born, Programmamanager DICTU Sourcing van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: “Met de selectie van Ordina als partner van het ministerie van EL&I voor nieuwbouw, onderhoud en beheer van Oracle eBS heeft de Dienst ICT Uitvoering van EL&I een zeer professionele speler in huis gehaald. Met die speler kunnen wij verder groeien om de ambities te verwezenlijken die EL&I heeft met Oracle eBS. Onze ambities zijn er op gericht om op een gestandaardiseerde wijze met een hoog serviceniveau de bedrijfsvoeringsprocessen van EL&I uitstekend en naar tevredenheid van onze opdrachtgevers te ondersteunen. We willen daarmee een een best practice zijn voor de Rijksoverheid.”

Reactie van Ordina
“We zijn er trots op dat het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Ordina heeft gekozen voor het beheer van Oracle eBS”, aldus Barend de Zoete, Directeur van de divisie Professional Services & Projects van Ordina. “De opdracht van het ministerie van EL&I ondersteunt onze ambitie om groei te realiseren in onze beheeractiviteiten. We zien de keuze van het ministerie als bevestiging van onze kennis en ervaring op het gebied van zowel Oracle als beheer. Bovendien kennen we de klant en de markt goed, waardoor we onze technische kennis nog beter kunnen toesnijden op de wensen van de klant. Deze meerwaarde wordt duidelijk door de klant erkend.”