Ordina rondt back office integratie bij ministerie EL&I af

10 februari 2012 Consultancy.nl

Ordina heeft twee financiële administraties van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) succesvol geïntegreerd. De integratie is een gevolg van de samenvoering van de twee voormalige ministeries Economische Zaken (EZ) en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV), die zijn opgegaan in het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Op 14 oktober 2010 werd tijdens de kabinetsformatie besloten de twee ministeries samen te voegen. Uit een persbericht van Ordina blijkt dat de technische implementatie inmiddels is afgerond en dat de opdrachtgever zeer tevreden is met het eind resultaat.

Meer dan 1.200 medewerkers van het nieuwe ministerie maken inmiddels gebruik van de Oracle E-Business Suite voor alle financiële administratie en inkoop.

Ordina won de opdracht in 2011 omdat het de voorkeursleverancier is van het ministerie van EL&I voor de implementatie- en beheeractiviteiten van Oracle E-Business Suite - het geïntegreerde financieel systeem van EL&I is gebaseerd op Oracle E-Business Suite. Naast Ordina adviseurs waren ook medewerkers van het Ministerie EL&I, de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) van het ministerie, Sogeti en Oracle betrokken bij de implementatie.

EL&I tevreden
Programmamanager Bart Seesing van het Ministerie van EL&I is tevreden met de implementatie: "Het was absoluut noodzakelijk dat EL&I het begrotingsjaar 2012 met één geïntegreerde administratie kon beginnen. Alle betrokkenen hadden deze urgentie goed op het netvlies. Door de goede samenwerking tussen directie Financieel-Economische Zaken, de Dienst ICT Uitvoering en onze implementatiepartner Ordina is dit project een succes geworden."

Ordina trots
“Wij zijn er trots op dat we zo’n omvangrijke implementatie binnen korte tijd en binnen budget met succes hebben afgerond”, zegt Barend de Zoete, directeur Professional Services & Projects van Ordina. “We hebben erg intensief samengewerkt met de voormalige ministeries van EZ en LNV en de Dienst ICT Uitvoering. Buiten het feit dat er een geïntegreerd systeem geïmplementeerd moest worden, werd ook de werkwijze binnen het ministerie aangepast. Samen met de opdrachtgever hebben we eerst goed in kaart gebracht wat de gewenste werkwijze zou zijn, en welke implicaties dit voor het systeem zou hebben. Daarna hebben we, samen met Oracle en Sogeti voor het testwerk, het systeem geïmplementeerd. Bij deze omvangrijke projecten is het cruciaal om die samenwerking met elkaar op te zoeken. En dat levert uiteindelijk een succesvolle implementatie op, waar iedereen trots op kan zijn.”

Nieuws