Q-Consult Zorg en HealthKIC gaan samenwerken

12 augustus 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Q-Consult Zorg en HealthKIC hebben hun samenwerking geïntensiveerd. Samen zullen zij zich de komende jaren inzetten om de zorg anders te organiseren, monitoren en financieren. Ook gaan ze werken aan een toegankelijk kennisplatform voor de zorg.

Het in Utrecht gevestigde Q-Consult Zorg is een adviesbureau dat organisaties in de zorg helpt met oplossingen op het gebied van (financiële) bedrijfsvoering, doelmatigheid, kwaliteit & veiligheid en data. Samen met zijn klanten denkt het bureau meer over hun ambities, biedt nieuwe inzichten en ontwikkelt nieuwe werkwijzen.

HealthKIC is een stichting die een denktank opbouwt met state-of-the-art kennis, door met regio’s en kennispartners te leren wat nodig is om de zorg (binnen een specifiek geografisch gebied) anders te organiseren, monitoren en financieren. Dat doet de stichting via het zogeheten Kavelmodel.

Q-Consult Zorg en HealthKIC gaan samenwerken

Daarbij investeert HealthKIC in “drie pijlers voor succes”. Ten eerste een tijdelijk team van experts dat inwoners, professionals en bestuurders ondersteunt met extra kennis, kunde en organisatiekracht. ten tweede een investeringsfonds dat extern vermogen kan aantrekken om de aanloopkosten, opzet en interventies te financieren. En ten derde een andere manier van meten en monitoren om inzicht te krijgen in de gezondheid en niet alleen de afwezigheid van ziekte.

“In dit model organiseren we samen de randvoorwaarden om met elkaar de gezondheid van de inwoners te verbeteren in een afgebakend geografisch gebied”, aldus de stichting. “Gezondheid moet een vanzelfsprekendheid zijn; een basisprincipe voor de inrichting van de samenleving. Gezondheid als het nieuwe normaal.”

Samenwerking met Q-Consult Zorg

HealthKIC staat er in zijn missie niet alleen voor. Samen met Q-Consult Zorg heeft de organisatie de afgelopen jaren al veel kennis opgebouwd over hoe de zorg anders georganiseerd, gefinancierd en gemeten kan worden. Nu maken de partners bekend hun samenwerking verder op te schroeven.

Samen gaan de twee organisaties werken aan toepasbare kennis rondom Population Health Management (PHM) en “brengen de verandering die hiervoor nodig is bij regio’s in de praktijk”, aldus de partners. PHM is volgens beide partijen een “veelbelovende strategie om de transitie naar de focus op gezondheid te realiseren”.

Ook zullen de twee partners samen werken aan een toegankelijk kennisplatform, waar opleiding, training, intervisies en kennisuitwisseling centraal staan.