Bureaus ontwikkelen serious game voor ziekenhuizen

31 juli 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Advies- en managementbureaus Q-Consult, Casemix en Frisse Blikken gaan een serious game ontwikkelen voor ziekenhuizen. Drie ziekenhuizen – Meander Medisch Centrum, Laurentius Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis – en farmabedrijf Janssen Pharmaceuticals treden op als ontwikkelpartners.

Serious gaming

Een serious game is een spel met een ander doel dan slechts vermaak. Communicatie verbeteren kan zo’n doel zijn, educatie of het verwerven van inzicht door theoretische kennis te toetsen in de praktijk, waarna ervaring optreedt in plaats van alleen feitelijke kennis. Als gevolg van de effectiviteit van serious gaming wordt de aanpak voor verandertrajecten steeds vaker ingezet. In het bedrijfsleven is serious gaming inmiddels een gangbare praktijk, in de publieke sector en ook de zorgmarkt bevindt het fenomeen zich echter nog in een relatief pril stadium.

Hospital - Q-Consult, Casemix, Frisse Blikken, Meander Medisch Centrum, Laurentius ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Janssen Pharmaceuticals

Hartslag

Om de sector te helpen voordeel te halen uit serious gaming, hebben Q-Consult, Casemix en Frisse Blikken de handen ineengeslagen en besloten om zo’n game te ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat het spel zo dicht mogelijk bij de realiteit komt benaderden de partijen drie ziekenhuizen (het Meander Medisch Centrum, het Laurentius ziekenhuis, en het Elkerliek ziekenhuis) en een farmaceut (Janssen Pharmaceuticals) om hen te helpen bij de ontwikkeling van het spel. Het gevolg: ‘Hartslag’, volgens de initiatiefnemers de eerste serious game die de volledige complexiteit van een ziekenhuis simuleert, van de consequenties van marktwerking, wet- en regelgeving, de noodzaak tot doelmatig werken en de actuele activiteiten binnen de dagelijkse operaties van een ziekenhuis.

In de game houden deelnemers zich spelenderwijs onder meer bezig met het optimaliseren van het primaire proces, het grip krijgen op administratieve processen en proactief omgaan met stakeholders. Doordat men direct in het spel moet handelen, evenals dat zo in het dagelijks leven gaat, zien deelnemers direct wat de consequenties van beslissingen zijn. Volgens Lisette Trieschnigg, adviseur bij Q-Consult, maakt het spel een unieke trainingsvorm mogelijk, die de deelnemers vanuit een ander perspectief dan de dagelijkse naar verschillende situaties doet kijken. “Door een hartchirurg even in de stoel van de administratrice te laten zitten krijgt hij vanuit deze nieuwe ervaring bijvoorbeeld een bredere blik op een andere rol dan de zijne in het ziekenhuis. Dit leidt tot onderling begrip voor elkaars rollen, en laat allen zien hoe de complexiteit van een ziekenhuis in elkaar steekt. Vanuit dit perspectief kan men dan zijn rol in het geheel zien en zo efficiënter samenwerken,” aldus Trieschnigg.