Batterijen en elektrolyse kunnen Limburgs stroomnet ontlasten

22 augustus 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het overvolle Limburgse stroomnet kan worden ontlast door meer gebruik te gaan maken van batterijen en elektrolyse. Dat concludeert Berenschot in een pas verschenen rapport.

Wil ons land in 2050 de Parijse klimaatdoelstellingen verwezenlijken, dan moeten we in hoog tempo fossiele brandstoffen inruilen voor duurzame alternatieven zoals windmolens en zonnepanelen. Een gevolg van deze transitie is dat Nederland de komende jaren in toenemende mate een beroep moet gaan doen op zijn stroomnet.

Met het afstappen van brandstoffen als olie en gas stijgt immers de vraag naar elektriciteit. Denk bijvoorbeeld aan auto’s die niet meer aan de benzineslag hangen maar aan het stopcontact, of huizen die niet langer worden verwarmd door een cv-ketel maar door een warmtepomp.

Batterijen en elektrolyse kunnen problemen Limburgs stroomnet verhelpen

Om die reden moet het Nederlandse stroomnet de komende jaren flink worden verzwaard, wat miljarden euro’s kost. En daar is behoorlijk wat haast bij, want het net loopt nu al tegen zijn limiet. Zo kondigde netbeheerder Tennet in juni dit jaar aan dat het stopt met aansluiten van nieuwe zakelijke klanten op het Limburgse stroomnet omdat dit vol is.

Batterijen als tussenoplossing

Limburg was allerminst verheugd toen het op de hoogte werd gesteld van beslissing van Tennet. De provincie schakelde Berenschot in om te onderzoeken hoe het Limburgse stroomnet kan worden ontlast.

Wat onder andere naar voren komt in de studie: het gebruik van batterijen zou de netschaarste in bepaalde situaties kunnen verminderen. Het probleem is echter dat deze oplossing financieel gezien tot op heden nog niet rendabel is. Dit probleem zou volgens Berenschot kunnen worden verholpen door een batterijensubsidie in het leven te roepen.

Wel moet duidelijk zijn, zo stellen de onderzoekers, dat batterijen de structurele problemen rondom het overvolle stroomnet in Limburg niet gaan verhelpen. Ze moeten enkel worden gezien als tussenoplossing totdat het elektriciteitsnet verzwaard is. 

Elektrolyse

Een andere oplossing die Berenschot aandraagt is de inzet van elektrolyse. Bij elektrolyse wordt elektriciteit in waterstof omgezet wanneer de netaansluiting niet toereikend is. De waterstof kan worden opgeslagen en op een later moment worden gebruikt.

Net zoals bij batterijen is deze oplossing tot op heden financieel gezien nog niet rendabel. Maar daar kan – wederom net zoals bij de batterijen – verandering in worden gebracht door voor deze oplossing ook een subsidieregeling op te richten, schrijven de onderzoekers.

Positief ontvangen

De adviseurs van Berenschot overhandigden het rapport in juli aan Limburg, waar een positieve reactie op volgde. Zo is de provincie voornemens om zowel voor batterijen als voor elektrolyse binnen afzienbare tijd een subsidiepot in het leven te roepen.

Maarten van Gaans, lid van de Gedeputeerde Staten van Limburg en onder andere verantwoordelijk voor energiezaken, zei onlangs dat hij voor het einde van dit jaar (met geld van de provincie en van de EU) zulke subsidieregelingen wil openen. De daadwerkelijk beslissing hierover volgt op een later moment.