Berenschot lanceert talentpool voor klimaattransitievraagstukken

03 november 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Berenschot heeft een nieuwe propositie gelanceerd die opdrachtgevers de capaciteit en expertise biedt voor het realiseren van hun ambities op het gebied van verduurzaming en de energietransitie.

Volgens Bram Brouwer, managing director bij Berenschot, signaleert het adviesbureau steeds meer vraag naar kennis en menskracht voor klimaatvraagstukken. “We zien een hoog ambitieniveau als het gaat om duurzaamheid en klimaat. Het ontbreekt organisaties echter aan capaciteit om plannen uit te voeren en projecten daadwerkelijk op te starten.”

Met de start van ‘Berenschot Klimaattalent’ speelt het oer-Hollandse adviesbureau hier nu op in. “Berenschot Klimaattalent voorziet opdrachtgevers van wetenschappelijk opgeleide organisatietalenten die allemaal inhoudelijk zijn opgeleid tot klimaatprofessional en een sterke affiniteit hebben met klimaat- en energievraagstukken.”

Berenschot lanceert talentpool voor klimaattransitie-vraagstukken

Dankzij deze achtergrond begrijpen de talenten van Berenschot “de context waarbinnen de energietransitie plaatsvindt, kennen ze het Klimaatakkoord en zijn ze gemotiveerd en enthousiast om te werken aan een duurzamer Nederland”, aldus Brouwer.

De professionals die worden toegelaten tot de nieuwe talentpool hebben allemaal al werkervaring binnen het werkveld. “Zij zijn dan ook direct inzetbaar in de uitvoering van projecten bij opdrachtgevers”, geeft Brouwer aan. Deze ervaring hebben ze opgedaan in onder meer de landbouw, industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving, waar ze bijvoorbeeld betrokken waren bij initiatieven om de energievoorziening te verduurzamen en circulair te maken.

Inmiddels zijn de eerste talenten al actief op projecten bij opdrachtgevers zoals provincies, gemeenten en netbeheerders. Ze krijgen doorlopende training en worden in hun verdere ontwikkeling ondersteund door ervaren experts van Berenschot.

De klimaatdoelstellingen van Nederland zijn een uitwerking van de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. De belangrijkste doelstelling van Parijs is om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius, waarbij wordt gestreefd naar 1,5 graden Celsius.

Volgens experts loopt ons land achter op deze doelstelling. Om meer vaart te zetten achter de noodzakelijke transitie kondigde het kabinet op Prinsjesdag 2021 aan nog eens €6,8 miljard te investeren in realiseren van klimaatmaatregelen.

Volgens recente berekeningen van Arcadis moet wereldwijd minimaal $6 biljoen worden geïnvesteerd om de doelstelling van Parijs niet uit zicht te verliezen. En zelfs met dat bedrag is het volgens het ingenieursbureau maar zeer de vraag of de stijging wel tot 2 graden Celsius kan worden beperkt.