Berenschot: ‘Veilig sportklimaat kost jaarlijks miljoenen euro’s’

12 oktober 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het kost jaarlijks minstens €16 miljoen om een sportklimaat te ontwikkelen waarin mensen zich veilig voelen. Dat concludeert Berenschot in een adviesrapport.

De afgelopen tijd is de sportwereld meermaals opgeschrikt door grote schandalen rond grensoverschrijdend gedrag. Zo werden topturnsters jarenlang blootgesteld aan lichamelijk en emotioneel geweld, terwijl vrouwelijk medewerkers van Ajax meerdere foto’s ontvingen van Marc Overmars met daarop z’n geslachtsdeel.

Grensoverschrijdend gedrag is zeker niet nieuw in de sport, maar de laatste jaren spreken slachtoffers zich veel vaker uit. Daardoor staat het thema nu hoog op de maatschappelijke agenda. Het aantal dossiers met betrekking tot grensoverschrijdend kwam vorig jaar uit op 900. Afgelopen zomer stond de teller voor dit jaar al op 650.

Veilig sportklimaat kost jaarlijks miljoenen euro’s

Om te werken aan een veiliger sportklimaat schreef sportorganisatie NOC*NSF begin dit jaar een Visie Sport & Integriteit. Die bevat onder andere 22 mogelijke maatregelen die de sportwereld veiliger, eerlijker en schoner moeten maken.

Logischerwijs gaat met de implementatie van deze maatregelen veel geld gepaard. Om een helder beeld te krijgen van de kosten schakelde het NOC*NSF adviesbureau Berenschot in om de integriteitsmaatregelen door te rekenen.

Minstens €16 miljoen

Voor hun onderzoek bepaalden de adviseurs de kosten van elk van de 22 maatregelen, zoals het organiseren van voorlichtingsavonden over grensoverschrijdend gedrag op sportclubs, extra integriteitsmanagers en meer dopingcontroles.

De onderzoekers hielden daarbij eveneens rekening met de wijze waarop een bepaalde maatregel zou worden getroffen. Dat deden ze door iedere afzonderlijke maatregel driemaal door te rekenen volgens de scenario’s ‘laag’, ‘midden’ en ‘hoog’. “Meestal gaat een toename in intensiteit gepaard met hogere kosten”, aldus Berenschot.

Uit de doorrekening komt naar voren dat het implementeren van alle maatregelen volgens scenario ‘laag’ structureel €16 miljoen per jaar kost, volgens ‘midden’ €27,5 miljoen en volgens ‘hoog’ €39 miljoen. De incidentele kosten bedragen in elk scenario ongeveer €5,5 miljoen.

Relatief ruim budget

Om de geraamde kosten in perspectief te plaatsen zijn ze ook vergeleken met de uitgaven op dit gebied van enkele andere landen. Daaruit blijkt dat de kosten van de voorgestelde maatregelen in verhouding tot die van Finland en Australië aan de hoge kant zijn.

Zo heeft Australië ongeveer anderhalf keer zoveel inwoners als Nederland en besteedt omgerekend €20 miljoen aan integriteit in de sport, terwijl Finland 5,5 miljoen inwoners telt en €3,5 miljoen heeft gereserveerd voor integriteitsmaatregelen, aldus Berenschot.

“Hoewel de sport in deze twee landen anders is georganiseerd en er dus geen zuivere één-op-één-vergelijking valt te maken met Nederland, geven de cijfers wel inzicht in de orde van grootte van de kosten om de integriteitsmaatregelen te implementeren en te handhaven.”