Interactieve game helpt gemeenten met verbeteren van integriteit

02 maart 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Adviesbureau Berenschot heeft een game ontwikkeld waarmee Nederlandse gemeenten aan de slag kunnen om het integriteitsniveau van hun professionals te verbeteren.

Je hoort het meer dan eens in het nieuws: integriteitsschendingen binnen de lokale overheid. Zo raakte deze maand de Noord-Brabantse gemeente Someren in opspraak. Oorzaak: een bestuurder had een familielid voorgetrokken bij het toewijzen van een nieuwe woning.

Waar binnen de gemeente Someren overduidelijk sprake was van onethisch gedrag, zijn de meeste integriteitsschendingen binnen lokale overheden van subtielere aard, zo stellen experts van adviesbureau Berenschot

Interactieve game helpt gemeenten met verbeteren van integriteit

“Een ambtenaar van de cultuurafdeling die te gast is op de feestelijke opening van het plaatselijke theater of een medewerker van de gemeente die enigszins beschonken is in het café dat onder zijn toezicht valt: het zijn zomaar wat voorbeelden waarbij integriteit binnen de lokale overheid op de proef wordt gesteld.”

Moreel kompas trainen

Veel professionals die actief zijn binnen gemeenten moeten dus geregeld bij zichzelf nagaan of ze al dan niet ethisch handelen. Dat is echter niet eenvoudig. Want naast dat hier geen vaste definities voor bestaan, is het eveneens nogal een beladen onderwerp, waarover je derhalve niet zo snel van gedachten wisselt. 

Hoe kun je als gemeenteambtenaar dan toch je moreel kompas trainen? Sinds kort met een nieuw spel, ontwikkeld door Berenschot: de integriteitsgame. “Het doel van de game: integriteit op een eigentijdse, toegankelijke en aansprekende manier op de agenda te zetten binnen gemeenten”, zegt Laurens Vellekoop, managing consultant bij Berenschot.

Tijdens het spelen van de game worden gebruikers geconfronteerd met tal van dilemma’s, op basis waarvan ze een keuze moeten maken. Omdat binnen een lokale overheid verschillende ambtelijke functies bestaan, kiezen spelers voorafgaand een module die is ingericht op een bepaalde functie.

In totaal ontwikkelde Berenschot ontwikkelde acht modules, gericht op verschillende functies: van leidinggevende tot beleidsmedewerker en van frontofficemedewerker tot jeugdzorgconsulent.

“Want elke ambtenaar wordt geconfronteerd met dilemma’s en integriteitsvraagstukken, deze verschillen echter van geval tot geval”, legt Vellekoop uit. Omdat dergelijke vraagstukken door de jaren heen ook veranderen, wordt in de game “nadrukkelijk aandacht besteed aan meer actuele vraagstukken als het integer participeren in netwerken, gedrag in privétijd en (on)gewenst gedrag”.

Gezamenlijk onderbuikgevoel

Na het spelen van de game kunnen gemeenteambtenaren met hun afdelingen gezamenlijk hun antwoorden bespreken. Zo kunnen ze onder andere samen ontdekken en vaststellen welke lijn ze willen aanhouden bij bepaalde integriteitsvraagstukken, laat Vellekoop weten. 

“Veel mensen handelen op basis van hun eigen onderbuikgevoel. Het gaat erom te werken aan een gezamenlijk onderbuikgevoel. Dit doe je door middel van uitwisseling. Ook kan een gemeente op basis van de uitkomsten een agenda opstellen om de integriteit en de weerbaarheid van de organisatie te versterken.”