14% van profvoetballers in Nederland kreeg te maken met racisme

10 september 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Vier van de tien voetballers in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie geven aan dat racisme en andere vormen van discriminatie regelmatig voorkomen in het betaald voetbal. 14% van de spelers kreeg er persoonlijk mee te maken. Onder de spelers met een migratieachtergrond is dat zelfs een kwart. Dit blijkt uit een peiling onder 118 mannelijke profvoetballers, gehouden door het Mulier Instituut.

Waar het weinigen zal verrassen dat vanaf de tribunes nog weleens racistische uitingen te horen zijn, blijkt discriminatie ook binnen de teams zelf nog niet uitgebannen. Een kwart van de ondervraagde spelers geeft aan dat er binnen hun ploeg weleens grappen of negatieve opmerkingen worden gemaakt over huidskleur, herkomst of geloofsovertuiging. Over de (on)wenselijkheid van dergelijke grappen lopen de meningen uiteen.

Dat racisme nog altijd speelt toont de hardnekkigheid van het probleem. De profvoetballers zien negatieve reacties van supporters (51%), de publieke opinie (37%) en maatschappelijke normen en tradities (29%) als grootste belemmeringen in de aanpak van racisme.

Het bespreekbaar maken en aanpakken van racisme binnen het betaald voetbal

Ook de geloofsovertuiging/culturele achtergrond van spelers (16%), de (macho)cultuur en omgangsvormen in het mannenvoetbal (10%) en de voetbalpraatprogramma’s (10%) spelen volgens sommigen een negatieve rol. Slechts enkele spelers (3%) denken dat de clubs onderdeel zijn van het probleem. 

Taboe

De trage vooruitgang lijkt ook deels te wijten aan de gevoeligheid van het thema. Volgens één op de vijf spelers heerst binnen het betaald voetbal een taboe op het bespreken van vooroordelen en stereotypen op basis van huidskleur en herkomst. Onder spelers met een migratieachtergrond loopt dit op tot bijna een derde (31%).

Bijna twee derde van de voetballers met een migratieachtergrond (65%) hecht waarde aan de komst van meer coaches, managers en bestuurders van kleur in het betaald voetbal. Onder de spelers zonder migratieachtergrond is dat niet meer dan 14%.

Bestraffen

Meer eensgezind zijn de voetballers over de noodzaak tot het bestraffen van racisme. Zo ongeveer alle spelers vinden dat moet worden opgetreden tegen negatieve uitingen van publiek of spelers over huidskleur, etnische herkomst of geloofsovertuiging.

Hoe moeten racistische uitingen worden voorkomen en bestraft?

Naast dergelijke sancties (75%) zien de profvoetballers positieve aandacht vanuit de voetbaljournalistiek (57%), de KNVB en clubs (53%) als de belangrijkste maatregel in het tegengaan van racisme in het betaald mannenvoetbal.

Aanvalsplan

De KNVB zet de laatste jaren nadrukkelijker in op het bestrijden van racisme en andere vormen van discriminatie. Begin vorig jaar werd samen met de ministeries van VWS, JenV en SZW het ‘Aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal’ gepresenteerd. Als onderdeel daarvan werd de commissie Mijnals opgericht, waarin onder meer Ruud Gullit, Daphne Koster en Humberto Tan strijden tegen racisme en voor inclusie.

Het onderzoek van het Mulier Instituut maakt deel uit van de monitoring van het aanvalsplan van de ministeries en de KNVB. Vooralsnog lijken de spelers niet heel erg onder de indruk van de inspanningen van de nationale voetbalbond: ze beoordelen de aanpak van racisme door de KNVB met een krappe voldoende. De aanpak van hun eigen club, medespelers en henzelf komt er met een ruime voldoende iets beter vanaf.