Rotterdam kiest 5 partijen als adviespartner voor datagedreven werken

27 juni 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Rotterdam is bezig met de transitie naar een datagedreven gemeente. De komende jaren werkt de tweede grootste gemeente van ons land hierbij samen met vijf externe partijen.

De ontwikkelingen op het vlak van digitalisering gaan snel en zijn van grote invloed op de activiteiten van gemeente Rotterdam. Onder de paraplu van de ‘Digitaliseringsagenda’ werkt de gemeente aan tal van projecten en initiatieven die de toepassing van digitalisering binnen de gemeente moeten intensiveren.

Een van de belangrijkste pijlers binnen de Digitaliseringsagenda is het versnellen en vergemakkelijken van informatiegestuurd/datagedreven werken. Het programma Datagedreven Werken (DGW) geeft vorm aan deze ambitie.

Rotterdam kiest 5 partijen als adviespartner voor datagedreven werken

De belangrijkste doelstelling van dit programma is zorgen dat data zonder belemmeringen, maar met respect voor privacy en beveiliging, door de gehele organisatie gaat stromen en dat medewerkers in hun dagelijkse werk snel kunnen beschikken over de juiste data van goede kwaliteit. En natuurlijk zorgen voor een cultuur die datagedreven werken omarmt.

Ter versterking van de realisatie van dit programma werkt Rotterdam met externe partijen. Op het gebied van advisering maakt de gemeente hierbij gebruik van een kleine pool van vijf partijen. Zij zijn na een Europese aanbesteding verkozen tot ‘preferred suppliers’ voor consultancydiensten met betrekking tot datagedreven werken.

Het betreft BMC Advies, Capgemini, Deloitte Consulting, Royal HaskoningDHV en tot slot Verdonck, Klooster & Associates, dat binnen deze mantelovereenkomst opereert samen met House of Performance, Scamander en Landscape.

De mantelovereenkomst heeft een totale waarde van €5,5 miljoen verspreid over een periode van vier jaar en is verdeeld over vier percelen:

Perceel 1: Datagedreven Werken
Budget: €1,2 miljoen
Winnaars: BMC Advies, Deloitte Consulting, Verdonck, Klooster & Associates

Perceel 2: Business Intelligence, Business Analytics en Advanced Analytics
Budget: €2,5 miljoen
Winnaars: Capgemini, Royal HaskoningDHV, Verdonck, Klooster & Associates

Perceel 3: Datamanagement
Budget: €1,0 miljoen
Winnaars: Deloitte Consulting, Verdonck, Klooster & Associates

Perceel 4: Geo-informatie
Budget: €800.000
Winnaars: Capgemini, Deloitte Consulting, Royal HaskoningDHV

De geselecteerde adviesbureaus brengen specialistische expertise met zich mee, evenals ervaring in het uitdenken en implementeren van veranderingen op het gebied van informatiegestuurd werken. Daarnaast leveren ze consultants wanneer de gemeente behoefte heeft aan extra slagkracht op projecten of in de lijn.

Via zogeheten mini-competities wordt bepaald welke partij een opdracht gegund krijgt.

Andere grote werkstromen binnen de Digitaliseringsagenda van Rotterdam zijn: Rapid Application Development Platform (een platform voor applicaties), Digitaliseren werkprocessen, DWARSS (zaakgericht werken), Gedigitaliseerde en Rotterdamse Samenwerking (digitale dossiers voor burgers), Informatiebeveiliging (het verbeteren van de informatiebeveiliging) en ERP vernieuwing (onder meer de implementatie van Oracle Cloud).