Nieuwe consultancy Mahout is de verbinder in datagedreven transformaties

27 mei 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

Drie ervaren consultants, Steven Kraal, Esther Lietaert Peerbolte en Viola Neumann, hebben recentelijk de nieuwe consultancy-startup Mahout opgericht. Wij gingen met ze in gesprek over hun visie en ambities.

Als data-adviesbureau begeleidt Mahout organisaties in hun datagedreven transformatie. Daarin kijkt Mahout verder dan slimme modellen en databases door data, mens en organisatie te combineren. “De meeste organisaties zien de potentie van data wel in. Echter valt de realiteit vaak tegen: de beloofde waarde wordt niet bereikt.”

“Wij richten ons op de pijn die voortkomt uit deze discrepantie en helpen organisaties om de belofte van data wél waar te maken”, vat Kraal samen.

Mahout oprichters

Mahout werkt voor organisaties voor wie klantgerichtheid een relevant thema is. Deze organisaties variëren van bekende A-merken tot kleine helden binnen diverse sectoren. Wat hen verbindt is de wens om hun eindklanten centraal te zetten door data effectief te gebruiken. De eindklanten kunnen consumenten zijn, maar ook bijvoorbeeld donateurs of bedrijven.

Van data-oplossingen naar tastbare waarde

Die pijn dat de belofte van data niet wordt ingelost wordt door veel organisaties gevoeld, legt Lietaert Peerbolte uit. “We hebben het in onze carrières bij VODW, EY, MIcompany en IBM al zo vaak mis zien gaan.”

“Een slim datateam bouwt een geavanceerd model of andere innovatieve data-oplossing die ongelooflijk veel waarde moet gaan toevoegen voor zowel de organisatie als haar klanten. Iedereen is enthousiast en technisch zit de oplossing goed in elkaar, maar uiteindelijk komt er weinig van terecht omdat het in de praktijk niet of nauwelijks gebruikt wordt. Dat is zonde.”

“Ergens loopt het spaak, maar dat is over het algemeen niet bij de technische aspecten”, voegt Neumann toe. “Ook al zijn die vaak erg ingewikkeld, er zijn voldoende experts en adviesbureaus die het technisch ontwikkelen van data-producten in de vingers hebben. Het gaat mis bij het succesvol laten landen van de data-toepassingen in de bredere context van een organisatie om tastbare waarde te creëren.”

Een mensgerichte transformatie

De mogelijke oorzaken waarom het mis loopt zijn divers en hebben vaak veel onderlinge afhankelijkheden. Kraal: “Het kan zijn dat de marketing- of datastrategie niet helder is, dat de data en businessteams elkaar niet goed genoeg kunnen vinden of dat het management niet de juiste prikkels geeft, om maar een paar oorzaken te noemen. Wij hebben het allemaal gezien.”

“Dit maakt het zo complex. Geen enkele organisatie is hetzelfde. Er is dus ook geen snelle, one-size-fits-all oplossing. Om echt datagedreven te kunnen werken en sturen, moet elke organisatie haar eigen unieke reis afleggen.”

Lietaert Peerbolte vult aan: “Dan is het extreem belangrijk dat je niet vergeet dat het in de eerste plaats een transformatie van mensen is. Niet van data of IT.”

“Toch wordt de verantwoordelijkheid van een dergelijke transformatie nog regelmatig bij het data- of IT-team belegd. Dat is niet ideaal. Dit is namelijk een thema dat de gehele organisatie aangaat. Als je als organisatie meer datagedreven wil worden, vraagt dit om een organisatiebrede transformatie. Daar helpen wij bij.”

Een droom om het anders te doen

Wat maakt Mahout dan anders dan de meeste data-adviesbureaus? “Wij kunnen ook slimme data-oplossingen bouwen, maar heel eerlijk: dat kunnen er veel meer. Daar onderscheiden wij ons niet op”, erkent Neumann.

“Onze unieke kracht zit in de combinatie van enerzijds onze expertise in data en technologie en anderzijds onze holistische strategische blik, mensgerichte transformatiekracht en aanstekelijk enthousiasme waarmee we organisaties in beweging krijgen”, legt ze uit.

“Zo’n brede blik en de mens centraal zetten: het ligt zo voor de hand. Het zou dertien in een dozijn moeten zijn, maar dat blijkt in de praktijk nog niet het geval te zijn.”

Verbinding als startpunt

‘Verbinding’ is een belangrijk woord voor Mahout. Het beschrijft niet alleen de rol die Mahout bij organisaties inneemt bij opdrachten, maar staat ook centraal in de wijze waarop de oprichters van Mahout hun eigen team opbouwen.

Neumann vertelt: “Wij geloven in onderlinge verbinding als startpunt van een fijn en excellerend team. Concreet houdt dat in dat wij veel tijd steken in elkaar leren kennen, met en van elkaar leren en energie krijgen van elkaar. Sowieso iedere vrijdag op ons thuishonk bij B. Amsterdam.”

Data speelt daarin, niet geheel verrassend, een sleutelrol. “Onder het motto ‘practice what you preach’ gebruiken we bij Mahout data om mensgericht te werken. Zo vullen we wekelijks een vragenlijst in met zowel kwantitatieve als kwalitatieve vragen over hoe onze week is geweest. Dit gebruiken we als middel om te reflecteren op hoeveel energie we uit ons werk halen, of we de juiste dingen doen als team en hoe fit we ons voelen.”

“De belangrijkste reden waarom we dit doen: het verlaagt de drempel om moeilijke dingen bespreekbaar te maken en zorgt ervoor dat we niet alleen goed op koers blijven, maar elkaar ook gezond en gelukkig houden.”

Enthousiast sluit Neumann af: “We zijn heel trots dat het nu zo goed gaat dat we flink kunnen gaan groeien!”