Datagedreven werken biedt grote kansen voor mkb-bedrijven

04 oktober 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Middelgrote en kleine bedrijven (mkb’s) hebben veel baat bij datagedreven werken. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van accountants- en adviesbureau BDO, dat in gesprek ging met ruim zeventig mkb-ondernemers uit ons land.

Met behulp van data kunnen organisaties onder meer op een nauwkeurigere manier vaststellen of een bepaalde strategie daadwerkelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. En daar maken steeds meer Nederlandse middelgrote en kleine bedrijven gebruik van. “De hoeveelheid data binnen het mkb groeit exponentieel”, laten de onderzoekers van BDO weten. 

Niet voor niets komt in de studie van het adviesbureau naar voren dat verreweg de meeste mkb’ers (95%) positief zijn over datagedreven werken en dit als een kans beschouwen. “Het merendeel van de respondenten verwacht in de toekomst dan ook meer datagedreven te gaan werken en daardoor meer waarde te genereren voor hun klanten en hun eigen organisaties”, aldus BDO. 

Zien mkb’ers datagedreven werken als kans of als bedreiging?

Maar welke mogelijkheden biedt datagedreven werken precies? De ruime meerderheid van de respondenten (81%) ziet veel potentie omdat deze aanpak het voor hen mogelijk maakt extra inzichten te genereren, terwijl 50% van de ondervraagde mbk’ers aangeeft datagedreven werken vooral in te zetten om kosten te besparen.

“Minder vaak zien respondenten de voordelen omtrent het verbeteren van klantervaringen of het stimuleren van een innovatieve bedrijfscultuur. Ondernemers zien dus vooral kansen voor datagedreven werken binnen meetbare thema’s”, stellen de onderzoekers. 

Welke kansen levert datagedreven werken op?

Het is mogelijk om datagedreven te werken met zeer veel verschillende technologieën. Zoals met realtime dashboards (een vorm van business intelligence). Dat zijn tools om bedrijfsdata direct te analyseren en weer te geven in bijvoorbeeld grafieken. Deze technologie was het afgelopen jaar onder mkb’ers het populairst (62%), gevolgd door cloud computing (38%) en kunstmatige intelligentie (38%).

“De meeste investeringen door middelgrote en kleine bedrijven zijn gericht op technologieën die relatief gezien dichtbij staan. Deze zijn namelijk redelijk gangbaar en hebben zich ondertussen bewezen in de praktijk”, is te lezen in het rapport van BDO.

In welke soorten datatechnologieën wordt het meest geïnvesteerd?

De onderzoekers van het accountants- en adviesbureau vroegen de respondenten ook in welke technologieën ze de komende drie jaar graag zouden willen investeren. De conclusie: de populairste drie technologieën waarin mkb’ers de afgelopen twaalf maanden hun geld staken, zijn voor hen ook de komende drie jaar het populairst.

Niettemin zullen steeds meer middelgrote en kleine bedrijven de komende drie jaar investeren in artificiële intelligentie (van 38% naar 53%), advanced robotics (van 11% naar 26%) en process mining (van 4% naar 13%). “Hieruit spreekt de wens van mbk’ers om de ontwikkeling door te maken van beschrijvende naar meer voorspellende analyses, om op basis hiervan betere keuzes te maken”, geeft BDO aan.

Grootste uitdagingen bij het implementeren van datagedreven werken

Naast dat datagedreven werken tal van voordelen ontsluit, brengen de technologieën echter ook de nodige uitdagingen met zich mee. De twee grootste belemmeringen volgens de respondenten: een beperkte hoeveelheid tijd en geld (43%) en een gebrek aan inzicht in de kosten en de baten van de technologische investeringen (43%). 

Verder beschouwen middelgrote en kleine bedrijven het waarborgen van de datakwaliteit (34%) en een tekort aan technisch geschoold personeel (32%) eveneens als uitdagingen. Hoopgevend is dat slechts 7% van de ondervraagden aangeeft onvoldoende enthousiasme te kunnen opbrengen voor technologieën die hen helpen om datagedreven te werken.