Welzijn van medewerkers krijgt ook na coronacrisis extra aandacht

27 mei 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Terwijl de coronacrisis min of meer achter ons ligt, bekommeren Nederlandse werkgevers zich nog steeds behoorlijk om het welzijn van hun medewerkers. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Integron.

Tijdens de Covid-19-pandemie moest een groot gedeelte van de Nederlandse beroepsbevolking vele maanden aan een stuk vanuit huis werken. Dat bracht verschillende voordelen met zich mee, maar ook tal van nadelen, zoals een gebrek aan verbinding met collega’s of een hectische thuissituatie omdat kinderen ook voor lange tijd thuisonderwijs volgden. 

Om die reden besloten veel Nederlandse werkgevers tijdens de coronacrisis extra aandacht te schenken aan het welzijn van hun medewerkers. Bijvoorbeeld door wekelijks met ze in gesprek te gaan en te vragen hoe het met ze gaat en waarmee ze geholpen kunnen worden. 

Onderzoek: Welzijn van medewerkers krijgt ook na coronacrisis extra aandacht

Die inspanningen hebben vorig jaar hun vruchten afgeworpen, zo bleek uit de één-na-laatste editie van het employee experience-onderzoek van adviesbureau Integron.

Trend voortzetten

Robert Mentink, senior consultant bij Integron en betrokken bij het onderzoek, geeft toelichting: “In 2021 concludeerden we in ons onderzoek dat de pandemie een positieve impact had op de werkbeleving door toenemende aandacht voor het welzijn van medewerkers. De meest recente versie van ons employee experience-onderzoek laat zien dat deze trend zich heeft voortgezet in 2022.”

Mentink doelt op het feit dat veel Nederlandse organisaties nog altijd meer aandacht besteden aan met het welzijn van hun medewerkers dan voor de Covid-19-pandemie, onder andere door zowel offline als online geregeld met hen in contact te blijven. 

“Bovendien blijkt dat bedrijven die op een goede manier met de coronacrisis om zijn gegaan, het saamhorigheidsgevoel onder hun medewerkers hebben versterkt. Werkgevers hebben daarmee de binding van medewerkers met hun organisaties verbeterd”, laat Mentink weten.

Emotionele veiligheid

Voor hun employee experience-onderzoek keken de experts van Integron naar verschillende thema’s. Zoals emotionele veiligheid, een thema dat vandaag de dag – wegens tal van incidenten rond onveilige werkculturen die de afgelopen jaren in het nieuws kwamen – aan urgentie heeft gewonnen. 

Over het algemeen hebben de meeste medewerkers het idee zich emotioneel veilig te voelen bij hun werkgevers. Dat komt onder andere doordat binnen de meeste Nederlandse bedrijven een organisatiecultuur heerst waarin begripvol met elkaar omgaan op waarde wordt geschat, vertelt Mentink.

“Medewerkers hebben gemiddeld genomen het gevoel dat ze voor een organisatie werken die open is en waar ze zaken met hun leidinggevenden en met hun directe collega’s prima kunnen bespreken. Maar op dit vlak zijn echter wel verschillen te zien tussen generaties.”

Verschillen per leeftijdscategorie

Zo ervaren oudere medewerkers (de babyboomers) een veel sterkere emotionele veilige werkomgeving dan millennials en leden van generatie Z. Voor jonge medewerkers blijkt het lastiger om veiligheidsonderwerpen te bespreken met hun leidinggevenden, zegt Mentink.

“Soms komt dat doordat sprake is van een generatiekloof. Door een vrij fors leeftijdsverschil kan het voor oudere en jongere medewerkers soms lastig zijn om begrip voor elkaars standpunten op te brengen. Open met elkaar communiceren over problemen is dan ook lastig.” 

In het onderzoek van Integron komt verder naar voren dat jonge medewerkers vaker wars zijn van leiderschap en eerder geneigd zijn om van baan te wisselen. Daarnaast werken oudere medewerkers vaak om geld te verdienen, terwijl jongeren zich willen ontplooien en dus zoeken naar organisaties waar dat mogelijk is.