Onderzoek: Millennials willen ook uit eigenbelang een betekenisvolle baan

25 april 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Steeds meer jonge werknemers hechten er belang aan dat hun baan betekenisvol is. Dat hun werkzaamheden een positieve impact hebben op de maatschappij speelt daarbij slechts ten dele een rol, zo blijkt uit onderzoek van Cognizant.

Het is een bekend gegeven dat millennials niet alleen werk doen om hun rekeningen kunnen betalen. Volgens Cognizant is het echter een misvatting dat millennials die baan uitsluitend als waardevol beschouwen omdat ze daarmee een positieve invloed op de samenleving hebben. 

Voor hun studie gingen de onderzoekers van het adviesbureau in gesprek met zo’n 500 werkende millennials uit 14 Europese landen (waaronder Nederland). Deze jonge professionals zijn actief binnen uiteenlopende sectoren, zoals de bankenwereld, het onderwijs, de adviesbranche en de gezondheidszorg.

Wat houdt betekenisvolwerk in volgens jonge werknemers

De belangrijkste conclusie: weliswaar zegt 65% van de respondenten het belangrijk te vinden dat hun werkzaamheden bijdragen aan de maatschappij, maar ze vinden het eveneens belangrijk dat ze met hun baan persoonlijke doelen kunnen verwezenlijken.

De ruime meerderheid van de millennials (59%) beschouwt hun baan als betekenisvol als ze gepassioneerd zijn over het werk dat ze uitvoeren. Ook een goede werk-privébalans (53%) en een fatsoenlijk salaris (49%) maken een baan betekenisvol. Slechts 17% beschouwt hun baan als betekenisvol omdat hun organisatie handelt in het belang van het grotere goed. 

Redenen volgens jonge werknemers waarom ze een burnout zouden kunnen krijgen

Tegenover een betekenisvolle baan staat betekenisloos werk, waarvan je na verloop van tijd allerlei psychologische en lichamelijke klachten kan krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een burn-out: een aandoening waarbij iemand zowel emotioneel als fysiek uitgeput is en daardoor weinig tot niets kan presteren.

Gevraagd wat de belangrijkste oorzaken zijn van een burn-out, noemt 46% van ondervraagde millennials een oneerlijke behandeling door leidinggevenden, terwijl vrijwel net zo’n grote groep (45%) wijst op een te hoge werklast.

31% laat weten dat een burn-out kan worden veroorzaakt als ze niet voldoende waardering krijgen voor hun werkzaamheden. Verder is volgens een even grote groep respondenten (31%) een verstoorde werk-privébalans ook een reden waar vanuit burn-outklachten kunnen ontstaan.