Millennials verlangen veel betrokkenheid van leidinggevenden

07 december 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Met name millennials vinden de betrokkenheid van hun leidinggevenden steeds belangrijker, zo blijkt uit onderzoek van adviesbureau Frisse Blikken. 

Millennials – geboren tussen 1981 en 1995 – vormen vandaag de dag de generatie waarvan het grootste deel actief is op de arbeidsmarkt. Bijna een kwart van hen (22%) laat aan de onderzoekers van Frisse Blikken weten dat ze betrokken leidinggevenden sinds het verplicht thuiswerken steeds meer op waarde zijn gaan schatten. 

Volgens Lonneke Nouwens, directeur van Frisse Blikken, is dat een belangrijke conclusie. Vooral omdat het naar haar idee zeer onwaarschijnlijk is dat een veertigurige week op kantoor zal terugkeren, waardoor thuiswerken ook nadat de coronacrisis eindelijk achter ons ligt in ieder geval ten dele de norm zal blijven. 

Lonneke Nouwens, Directeur, Frisse Blikken

“Dit betekent dat we deze nieuwe, hybride vorm van werken permanent zullen moeten omarmen én luisteren naar wat medewerkers daarbij nodig hebben”, aldus Nouwens. “Medewerkers, en dan met name de millennials, willen namelijk graag gehoord en gezien worden door hun leidinggevenden.” 

En dat is belangrijk, want tevreden werknemers presteren beter. En hun tevredenheid hangt vanzelfsprekend deels samen met hun waardering voor hun leidinggevenden. Nouwens: “Maar liefst 87% van alle ondervraagden vindt een goede leidinggevende belangrijk tot zeer belangrijk.” 

Ter illustratie: een goede leidinggevende wordt door de respondenten ongeveer even belangrijk gevonden als een goed salaris (88%) en significant belangrijker dan de maatschappelijke betrokkenheid van de werkgever (67%). “Een Engels gezegde sluit daar goed bij aan: people don’t care about what you know, until they know that you care”, aldus Nouwens.

Een dunne lijn

In iemand interesse tonen – en dus betrokken zijn – is heel wat anders dan iemand controleren. Op het werk is die lijn soms erg dun omdat een leidinggevende haar of zijn medewerkers in ieder geval een klein beetje moet controleren; hij of zij is immers verantwoordelijk voor de eindresultaten. Hoe zorg je als leidinggevende dan voor oprechte betrokkenheid? 

Deels door medewerkers persoonlijk te benaderen en een gesprek aan te gaan. Waarom? Wel, simpelweg omdat via technologische instrumenten zoals WhatsApp of e-mail mensen elkaar geregeld verkeerd begrijpen, laat Nouwens weten. 

“In geschreven chatberichten ontbreekt non-verbale en vocale communicatie, terwijl deze factoren juist het verschil kunnen maken tussen of een vraag controlerend overkomt of als oprecht geïnteresseerd. En dat verschil maakt of kraakt de relatie tussen collega’s.” 

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Het vele thuiswerken heeft volgens Nouwens ook de hiërarchische structuur binnen organisaties veranderd. Medewerkers hebben meer vrijheid. Derhalve kun je als leidinggevende vandaag de dag niet meer je medewerkers aansturen op grond van je positie op de ladder. 

Maar met vrijheid komt vanzelfsprekend ook verantwoordelijkheid, waar je als leidinggevende je medewerkers wel op mag aanspreken, benadrukt Nouwens. “En die dynamiek werkt bijzonder goed, want de gemiddelde werknemer staat namelijk niet op in de ochtend om de kantjes er vanaf te lopen. Hij of zij is zich dus zeer bewust van z’n verantwoordelijkheden.” 

“Om goed hybride te gaan werken is het echte gesprek in het team, over gedrag, verantwoordelijkheden en persoonlijke wensen dus van belang. Niet vanuit controle, maar vanuit het vertrouwen dat je als team zowel de bedrijfs-, team- als persoonlijke belangen samen kunt vervullen”, besluit Nouwens.