Toekomst van laboratorium PAMM veiliggesteld door fusie met Eurofins

24 mei 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Het Brabantse ziekenhuislaboratorium Stichting PAMM heeft zich aangesloten bij laboratoriumnetwerk Eurofins. Dankzij de samenwerking is “de toekomst van het regionale laboratorium veiliggesteld”, aldus de kersverse partners. Bij de totstandkoming van de overname trad TwynstraGudde op als strategisch adviseur voor PAMM.

PAMM geldt als het regionale centrum voor infectieziekten en pathologie voor Zuidoost-Brabant. De stichting – met 250 medewerkers actief vanuit Eindhoven en Veldhoven – werkt binnen de regio nauw samen met de verschillende ziekenhuizen, huisartsen, GGD’s, zorginstellingen en verloskundigenpraktijken.

De laatste jaren was de toekomst voor Stichting PAMM echter onzeker. Het laboratorium ging gebukt onder de hoge prijsdruk binnen de markt, waarin tevens veel behoefte is aan innovatie. Om zijn toekomst veilig te stellen was het nodig dat PAMM substantieel zou groeien en de kosten omlaag zou brengen. Daarom startte het een zoektocht naar een geschikte samenwerkingspartner.

Toekomst van laboratorium PAMM veiliggesteld door fusie met Eurofins

Die werd gevonden in Eurofins Clinical Diagnostics, een laboratoriumnetwerk in 54 landen met meer dan 58.000 medewerkers in 900 laboratoria. Daarmee is het een van de wereldleiders op het gebied van testen en laboratoriumdiensten voor onder meer genomica, voedsel, farmaceutische producten en forensische diagnostiek. In Nederland werkt Eurofins onder andere samen met het RIVM, NVWA en de GGD GHOR.

“Eurofins is een perfecte partner”, aldus Peter de Zwart, bestuurder van PAMM, “een professionele en kapitaalkrachtige organisatie die fors gaat investeren in onze mensen en middelen.”

Grootste aanbieders integrale medische diagnostiek

De twee partners hebben de ambitie uitgesproken om over vijf jaar “één van de grootste aanbieders te zijn van integrale medische diagnostiek in Nederland”, waarbij PAMM zich zal concentreren op de disciplines klinische pathologie en medische microbiologie.

Onder de nieuwe naam ‘Eurofins PAMM’ moet de Brabantse laboratoriumorganisatie uitgroeien tot een “groot diagnostisch centrum met toegang tot een wereldwijd informatienetwerk en de modernste apparatuur”.

“PAMM krijgt de mogelijkheid zich in de komende jaren bij Eurofins te ontwikkelen, vanuit eigen kracht en identiteit”, aldus Jacob Olie, managing director Eurofins Clinical Diagnostics. “Dat is in lijn met de overnamefilosofie van Eurofins: organisaties intact laten en helpen met verbetering en groei.”

De Zwart geeft aan dat de zorg in Zuidoost-Brabant dankzij de deal een krachtige impuls zal krijgen: “Door schaalvergroting en investeringen is meer maatwerk en service mogelijk voor onze klanten. Daarmee verbetert de zorg in de hele regio. Dit is een positieve en gewenste ontwikkeling.”

Strategische adviseur

In de aanloop naar en gedurende het overnametraject werd PAMM ondersteund door TwynstraGudde, dat optrad als strategisch adviseur. Het bureau kwam al vroeg aan boord en hielp de stichting bij het verkennen van de mogelijkheden van partnering met andere partijen, het voeren van de gesprekken met mogelijke partners en het keuzeproces voor de definitieve samenwerkingspartner.

Ook was het bureau verantwoordelijk voor het opstellen van en de regie over het draaiboek voor partnering, en het opstellen van de gezamenlijke strategie voor Stichting PAMM en Eurofins Clinical Diagnostics. Daarbij bracht het “gevraagd en ongevraagd” advies uit aan PAMM over de strategie en strategische keuzes.

Tot slot begeleidde TwynstraGudde de formele procesgang bij de raad van bestuur, raad van toezicht, ondernemingsraad, medisch specialisten en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Autoriteit Consument en Markt (ACM). Beide toezichthouders hebben inmiddels hun zegen uitgesproken over de fusie.