Sioo lanceert ‘Expeditie Dutch Design Week’: Ontwerplessen voor veranderkundigen

19 mei 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Veranderkundig opleidingsinstituut Sioo heeft een nieuw programma gelanceerd. Deelnemers aanExpeditie Dutch Design Week’ zullen zich dit najaar onderdompelen in de wereld van innovatief en experimenteel design, om zo lessen en inspiratie op te doen voor het oplossen van de complexe veranderopgaven van de 21e eeuw.

Wat hebben het vak van adviseur en ontwerper met elkaar gemeen? Meer dan je op het eerste oog zou denken, als je het aan Marguerithe de Man vraagt. De Sioo-programmamanager ontwikkelde de expeditie naar de Dutch Design Week omdat ze het evenement ziet als “een geweldige omgeving om voor en over ons vak te leren”.

“De organisatorische vraagstukken waar je als adviseur of veranderaar vandaag de dag mee te maken krijgt zijn vaak zo complex dat traditionele werkwijzen niet langer voldoen”, legt ze uit. “Het vereist verregaande samenwerking met andere specialisten én nieuwe, creatieve manieren van denken en experimenteren.”

Ontwerplessen voor veranderkundigen

Dit is waar de Dutch Design Week (DDW) om de hoek komt kijken. De afgelopen twee decennia is de DDW uitgegroeid tot het grootste designevenement van Noord-Europa. Op 120 locaties door heel Eindhoven presenteren ruim 2.600 ontwerpers hun werk en concepten aan meer dan 350.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Ook zijn er vele lezingen, debatten en andere festiviteiten.

De missie en visie van de DDW geven volop blijk van de overeenkomsten die De Man ziet tussen ontwerp- en veranderkunde. Zo gelooft de DDW “in het probleemoplossend vermogen van ontwerpers”, aldus de organisatie: “Zij hebben aangetoond dat ze beschikken over de inventiviteit en lenigheid van denken die kan leiden tot relevante innovaties waar onze snel veranderende wereld om vraagt.”

Bovendien ligt de nadruk in de DDW op “experiment, vernieuwing en cross-overs” – precies de aspecten die volgens De Man zo belangrijk zijn om met werkende oplossingen te komen voor de hedendaagse organisatorische veranderopgaven.

Ook wil de DDW “ontwerpers verbinden aan maatschappelijke opgaven” en laten zien hoe zij “wereldwijd vormgeven aan een positieve toekomst” – net zoals adviseurs en andere veranderprofessionals worden geacht een positieve rol te spelen in de transitie naar een samenleving waarin organisaties brede maatschappelijke waarde nastreven.

Daarbij focussen ontwerpers en adviseurs zich veelal op dezelfde thema’s, legt De Man uit. “De actuele vraagstukken die in de DDW centraal staan – zoals digitale ontwikkeling, nieuwe duurzame materialen, social design, bio design, gezondheid, voeding en smart cities – zijn ook onderwerpen die wij als adviseurs tegenkomen.”

Expeditie door de ontwerpwereld

Meer dan genoeg raakvlakken voor adviseurs dus om inspiratie en lessen op te doen tijdens het evenement. “Werkwijzen van ontwerpers zijn erg behulpzaam”, aldus De Man. “En hun ideeën en oplossingen voor sociale en maatschappelijke vraagstukken zijn belangrijke inspiratiebronnen voor organisatieprofessionals.”

“De actuele vraagstukken die in de DDW centraal staan – zoals digitale ontwikkeling, nieuwe duurzame materialen, social design, bio design, gezondheid, voeding en smart cities – zijn ook onderwerpen die wij als adviseurs tegenkomen.”

In Expeditie Dutch Design Week neemt Sioo deelnemers mee op een expeditie naar de DDW. De eerste dag – die plaatsvindt op 4 oktober – bestaat uit een gezamenlijke voorbereiding, waarin de onderzoeksmethode centraal staat.

“Veel vakgenoten vinden het nog lastig om de lessen die de ontwerpwereld biedt tot zich te nemen”, licht De Man toe. “Daarom beginnen we met onze onderzoeksmethode. Wat vraagt deze van de manier waarop je kijkt, luistert, vraagt, voelt, proeft en tast? En hoe houd je jouw indrukken, inzichten en nieuwe vragen vast?”

Na deze voorbereidende dag begint de daadwerkelijke driedaagse expeditie door Eindhoven, van 26 tot en met 28 oktober. “Deelnemers gaan deels samen en deels alleen op pad. We komen samen om te oogsten, delen en reflecteren en opnieuw te groeperen om het volgende stuk van de route en het onderzoek uit te zetten. En we hebben bijzondere ontmoetingen met experts.”

Na deze drie dagen in Eindhoven komen de deelnemers op 10 november nog eenmaal samen om “de rijkdom van deze expeditie ten volle te benutten”, aldus De Man. “We halen lessen en inzichten uit het bezoek door er intensief op te reflecteren en ze verder te doordenken.”

“Als ‘echte’ ontwerpers maken we dan op basis van onze gezamenlijke gedeelde lessen een product: bijvoorbeeld een tijdschrift dat je online kunt verspreiden. In de middag staat ieders individuele oogst centraal. Onder deskundige begeleiding leggen de deelnemers de opgedane inzichten vast.”

De expeditie wordt begeleid door De Man zelf, samen met An Kramer van De Organisatie Activist en Tijmen Schep van Pineapplejazz Design. Ook zullen andere experts meewerken, die bekendgemaakt zullen worden zodra meer bekend is over het nog volop in ontwikkeling zijnde programma van de DDW.

Geïnteresseerd in de expeditie? Kijk hier voor meer informatie en om je in te schrijven.