Onderzoek: ‘Veel verpleegkundigen missen aandacht voor talentontwikkeling’

10 mei 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Verpleegkundigen ervaren onvoldoende mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten. Dat blijkt uit onderzoek van GITP.

De afgelopen twee jaar bleef het maatschappelijke belang van verpleegkundigen verre van onopgemerkt. Tijdens de coronacrisis rustte een grote verantwoordelijkheid op deze zorgmedewerkers, die vele overuren draaiden om de toegenomen zorgdruk op te vangen.

De sleutelrol van verpleegkundigen tijdens de pandemie – evenals de slijtageslag waar de invulling van die rol op uitdraaide – vormde voor adviesbureau en talentontwikkelaar GITP aanleiding om te onderzoeken hoe het eigenlijk gaat met deze groep zorgprofessionals. 

Factoren van invloed op werkgeluk

Voor hun studie spraken de onderzoekers van GITP met bijna 250 verpleegkundigen – werkzaam in ziekenhuizen of binnen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorgsector (VVT) – over hoe zij hun werkdruk en werkgeluk beleven.

Het onderzoek toont aan dat verpleegkundigen over het algemeen best wel tevreden zijn over hun werk. Zo laat 84% van de ziekenhuisverpleegkundigen weten dat ze “goed op hun plek” zitten bij hun huidige werkgever, terwijl dat opgaat voor ongeveer 70% van de VVT-verpleegkundigen.

Het werkgeluk van verpleegkundigen wordt vooral gedreven door de sfeer en onderlinge samenwerking binnen het team, gevolgd door de voldoening die wordt gehaald uit het helpen van patiënten.

Talentontwikkeling stokt

Wel vinden veel respondenten dat hun persoonlijke ontwikkeling meer aandacht verdient. Slechts 67% van de ziekenhuisverpleegkundigen en 56% van de VVT-zorgprofessionals ervaart binnen hun baan voldoende aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Meer aandacht nodig voor talent en talentontwikkeling

Uit de vraag of verpleegkundigen het idee hebben dat hun talenten voldoende worden gezien binnen hun baan, komen eveneens relatief lage belevingscijfers naar voren: 65% van ziekenhuisverpleegkundigen heeft het idee van wel, terwijl het bij VVT-verpleegkundigen gaat om 59%.  

En volgens de meerderheid van zowel ziekenhuis- (62%) als VVT-zorgprofessionals (57%) zou meer ruimte voor talentontwikkeling ervoor kunnen zorgen dat hun werkgeluk toeneemt, omdat ze hun persoonlijke kwaliteiten hierdoor beter en met meer plezier zouden kunnen inzetten.

Blik op de toekomst

Champal Gijzen, Manager Customer Experience bij GITP, vindt dat het onderzoek laat zien dat werkgevers meer moeten doen om te luisteren naar de wensen van verpleegkundigen. De huidige krapte in de arbeidsmarkt, oplopende cijfers voor verzuim en medewerkers die de sector de rug toekeren maken deze noodzaak alleen maar groter.

“De werkdruk van zorgmedewerkers wordt hoger door het krappe zorgbudget terwijl de zorgvraag door individualisering, vergrijzing en internationalisering van de Nederlandse maatschappij steeds zwaarder wordt. De krapte op de arbeidsmarkt is al voelbaar en zal verder toenemen”, aldus Gijzen.