Strategy&: Kwart Nederlandse corporates heeft Chief Sustainability Officer

14 april 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Duurzaamheid dringt steeds verder door in de boardroom. Vorig jaar werden wereldwijd meer Chief Sustainability Officers (CSO’s) benoemd dan in de vijf jaren daarvoor opgeteld, zo blijkt uit een nieuwe studie van Strategy&. Inmiddels heeft bijna 30% van alle corporates een CSO. In Nederland is dat bijna een kwart (24%).

De tijd dat bedrijven duurzaamheid zien als bijzaak ligt volgens Strategy& achter ons. Het is niet meer slechts een kwestie van het minimaliseren van veiligheids- of reputatierisico’s, maar raakt aan alle facetten van de bedrijfsvoering. In een recente enquête van PwC’s strategiedochter gaven bestuurders al aan dat het aanpakken van duurzaamheid en andere ESG-vraagstukken zó complex en alomvattend is “dat ze niet weten waar ze moeten beginnen”.

Dit is waar de CSO om de hoek komt kijken. Door duurzaamheid expliciet te beleggen in de hoogste managementlagen kan een bedrijf slagvaardiger optrekken in het verduurzamen van de activiteiten. In het nieuwe onderzoek komt naar voren dat executives de inbreng van CSO steeds waardevoller vinden, niet alleen op het gebied van compliance, maar ook HR, strategie en zelfs financiën.

Aandeel van Chief Sustainability Officers per regio

Strategy& onderzocht 1.640 bedrijven uit 62 landen. Zo’n 30% daarvan heeft een CSO- of vergelijkbare rol op C-niveau of de managementlaag daaronder.

Daarnaast heeft nog eens 50% een zogeheten ‘CSO light’, waarbij de rol meer dan twee niveaus onder de C-suite is belegd. Deze CSO lights hebben daardoor echter een kleiner mandaat en “onvoldoende toegang tot de board” of “weinig invloed op de kernactiviteiten”. In plaats daarvan zijn ze meer gefocust op portefeuilles als maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Noord-Amerika aan kop

Bekeken per regio loopt Noord-Amerika duidelijk voorop in de opmars van de CSO: bijna de helft (48%) van alle corporates daar heeft vandaag de dag een volwaardige CSO rondlopen in de hoogste managementlagen. Europa staat op de tweede plaats, met ruim een derde (35%). Vlak daarachter volgt Zuid-Amerika (30%), dat gelijkloopt met het wereldwijde gemiddelde.

Onderaan bungelen het Midden-Oosten en Azië-Pacific, waar niet meer dan 14% van de internationale bedrijven een CSO heeft. In het Midden-Oosten heeft bovendien slechts een derde (34%) een CSO light, zodat meer dan de helft van de corporates daar de verantwoordelijkheid voor het thema helemaal niet heeft belegd op managementniveau.

Nederland blijft achter

Zo slecht doet Nederland het niet, maar onze corporates scoren wel dik onder het wereldwijde gemiddelde. Een kwart (24%) beschikt hier over een CSO en nog eens 65% over een CSO light.

Aandeel van Chief Sustainability Officers per land

Daarmee blijft Nederland mijlenver achter op wereldwijde koploper Frankrijk, waar maar liefst 57% van de corporates een volwaardige CSO heeft. Ook de VS (47%) en India (44%) lopen mee in de voorhoede. Aan het andere uiterste vinden we China, waar een schamele 3% van de corporates een CSO heeft benoemd.

Lees verder: Een derde Nederlandse CEO’s heeft nog geen concrete klimaatambities.

Bedrijven met CSO zijn duurzamer

Om te controleren of het benoemen van een CSO ook echt zin heeft vergeleek Strategy& de eigen bevindingen met de ESG-ratings van Refinitiv. Daaruit komt naar voren dat vrijwel alle bedrijven die daar een A-rating scoren beschikken over een CSO (49%) of CSO light (50%). Onder de bedrijven met een D-rating (de laagste beoordeling) heeft slechts 16% een CSO en 32% een CSO light.

Er bestaat dus een sterke correlatie tussen het hebben van een CSO en de prestaties op ESG-gebied. En die prestaties hebben vandaag de dag op hun beurt een enorme impact op het algehele succes van de organisatie, zo stelt Peter Gassmann, Global Leader van Strategy& en Global ESG Leader bij PwC.

“De verschillende ESG-dimensies hebben zich ontwikkeld tot een belangrijk beoordelingscriterium voor bedrijven. Niet alleen de toegang tot financiering, maar ook de perceptie van het bedrijf op de talentenmarkt en bij het bredere publiek hangt af van de eigen ESG-transformatie.”

Dit onderstreept volgens de topman het belang van een volwaardige CSO. “Om geloofwaardig te blijven als het gaat om duurzaamheidskwesties, moeten bedrijven hun duurzaamheidsprojecten strategisch en operationeel bundelen in het topmanagement. Het juiste leiderschap door een strateeg die ook een brede kennis van duurzaamheid heeft, legt de basis voor een alomvattende herschikking.”