Klimaatbeleid van 8 op 10 bedrijven niet in lijn met akkoord Parijs

28 maart 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Maar liefst 83% van de Europese bedrijven heeft geen klimaatbeleid dat in lijn ligt met de Parijse klimaatdoelstellingen. Dat stellen Carbon Disclosure Projects en Oliver Wyman in een nieuw rapport.

Vooralsnog hebben bijna 200 landen het Parijse klimaatakkoord – dat stamt uit 2015 – ondertekend. Dat akkoord heeft als belangrijkste doelstelling de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad Celsius.

Om deze doelstelling te behalen is een aanzienlijke daling in de wereldwijde CO2-uitstoot nodig. Belangrijke pijlers om dit te realiseren zijn onder meer het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen – en in plaats daarvan duurzame energiebronnen te omarmen, zoals zonnepanelen en windmolens – en het meer circulair maken van onze economieën met het oog op het grondstoffengebruik.

The number of companies and committing to SBTs is growing rapidly

Het halen van de Parijse klimaatdoelen is niet enkel een verantwoordelijkheid van de overheid. De hele maatschappij moet een energietransitie ondergaan. Dus ook het internationale bedrijfsleven, dat vanzelfsprekend verantwoordelijk is voor een flinke hoeveelheid CO2-uitstoot.

Werk aan de winkel

Uit het rapport van Carbon Disclosure Projects en Oliver Wyman blijkt echter dat Europese bedrijven nog wel wat duurzaamheidsinspanningen te verrichten hebben. Zo heeft maar 16% van de organisaties een klimaatbeleid dat voldoet aan de Parijse doelstellingen. In Noord-Amerika ligt dit percentage zelfs nog lager.

Bedrijven zouden gemiddeld genomen een CO2-emissiereductie van 4,2% per jaar moeten realiseren om aan het Parijse klimaatakkoord te voldoen. De praktijk wijst echter uit dat 83% van de Europese bedrijven daar nog behoorlijk ver van af zit, melden de onderzoekers in hun rapportage: “De gemiddelde CO2-emissiereductie lag afgelopen jaar in de buurt van de 1,5% per jaar.”

The number of companies setting science-based targets is growing rapidly

Klein lichtpuntje

Voor hun studie namen de onderzoekers ruim 1.200 bedrijven uit Europa onder de loep. Terwijl het algehele beeld niet positief stemt, kwam ook een lichtpuntje naar voren. In Europa is het aantal bedrijven dat zijn klimaatdoelstellingen op wetenschappelijk heeft onderbouwd (ook bekend als ‘science based targets’) het afgelopen jaar met maar liefst 85% toegenomen.

Dat neemt echter niet weg dat er nog veel werk aan de winkel is. “Als de bedrijven uit Europa die verantwoordelijk zijn voor de meeste CO2-uitstoot het even goed zouden doen als de bedrijven die het op het gebied van klimaat het beste doen, dan zou de totale CO2-uitstoot door Europese bedrijven maar liefst 50% lager liggen”, aldus de onderzoekers.