McKinsey: Klimaatakkoord van Parijs vereist $3,5 biljoen extra per jaar

28 februari 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Wil de wereld in 2050 de doelstellingen uit het Parijse klimaatakkoord hebben verwezenlijkt, dan is jaarlijks zo’n $3.500 miljard extra nodig. Dat concludeert adviesbureau McKinsey & Company in een nieuw rapport. 

Inmiddels hebben bijna tweehonderd landen het Parijse klimaatakkoord ondertekend. Dit heeft als belangrijkste doel de opwarming van de aarde tot 2050 te beperken tot een maximale toename van anderhalve graad Celsius.

Om dat te realiseren, moeten de ondertekenaars de CO2-uitstoot in hun landen de komende tijd gigantisch terugbrengen, naar het zogenaamde netto-nul-niveau. Dat houdt min of meer in dat landen nog wel CO2 mogen uitstoten in 2050, maar alleen als ze minimaal dezelfde emissiehoeveelheid uit de atmosfeer verwijderen. Bijvoorbeeld door het planten van grote hoeveelheden bomen, die CO2 omzetten in zuurstof.

Annual spending on physical assets for energy and land-use systems1 in the Net Zero 2050 scenario

Of de Parijse klimaatambities op tijd verwezenlijkt gaan worden, is om tal van redenen nog maar de vraag. Zo moeten bijvoorbeeld veel landen, zoals Nederland, binnen afzienbare tijd nog een forse inhaalslag maken in het uitbouwen van hun hernieuwbare energiecapaciteit.

Ook moeten stappen gezet worden in het verduurzamen van industrie, huisvesting en vastgoed, wagenparken en mobiliteit en de landbouw, om enkele hete hangijzers te noemen.

50% van alle winst naar klimaat

In het licht hiervan is het niet verbazingwekkend dat het verwezenlijken van het Parijse klimaatakkoord vraagt om extra investeringen. Volgens becijferingen van McKinsey & Company gaat het om circa $3,5 biljoen extra per jaar, bovenop de investeringen die al toegezegd zijn.

Dat bedrag komt volgens de Amerikaanse nieuwswebsite CNBC overeen met 50% van de winsten die bedrijven over de hele wereld in 2020 maakten. Of met 25% van de totale hoeveelheid aan mondiale inkomstenbelasting. En ook met 7% van het bestedingsbudget van alle huishoudens van de wereld bij elkaar opgeteld.

De duizenden miljarden dollars die de mensheid jaarlijks extra moet ophoesten om in 2050 netto CO2-neutraliteit te bereiken vormen overigens maar 38% van de totale uitgaven. In totaal is volgens McKinsey wereldwijd tot 2050 jaarlijks $9,2 biljoen nodig om het Parijse klimaatakkoord te verwezenlijken. Momenteel wordt jaarlijks zo’n $4,7 biljoen gespendeerd.