Lysias Advies ontvangt vitaliteitskeurmerk voor mkb-bedrijven

08 april 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Adviesbureau Lysias Advies is door de Nederlandse overheid uitgeroepen tot ‘Vitaal Bedrijf’.

Steeds meer organisaties zien in hoe belangrijk vitaliteit is. Immers, vitale werknemers presteren beter en zijn minder vaak ziek. En samen werken aan vitaliteit zorgt voor een betere sfeer en meer teamgevoel. Het keurmerk ‘Vitaal Bedrijf’ is een nieuwe erkenning in de markt die is ingesteld door Nederland Onderneemt Maatschappelijk!, een stichting die mede mogelijk wordt gemaakt door VNO-NCW, MKB-Nederland en de ministeries van VWS en SZW.

Met de nieuw in het leven geroepen erkenning hebben de initiatiefnemers een simpele maar belangrijke doelstelling: ondernemers en mkb-bedrijven op weg helpen naar een vitale toekomst. Onder meer door het erkennen van koplopers en de best practices van deze partijen breed te delen zodat andere bedrijven kunnen leren.

Lysias Advies ontvangt vitaliteitskeurmerk voor mkb-bedrijven

Lysias Advies is pas het vijfde bedrijf dat het relatief nieuwe keurmerk ‘Vitaal Bedrijf’ mag dragen. Eerder ontvingen IT-bedrijf KNNS, arbodienstverlener Perspectief, onderzoekscentrum 4mb en JOGG, een organisatie die zich inzet voor een gezonde leefomgeving voor jongeren, al het keurmerk.

Bewegen, voeding en mentale balans

Het Amersfoortse adviesbureau voor de publieke sector mag zich nu om verschillende redenen een vitaal bedrijf noemen. Lysias scoort vooral heel goed op de leefstijlthema’s bewegen, voeding en mentale balans. Ook het deelnamepercentage aan vitale activiteiten ligt hoog.

Korien Jurgens, directeur van Lysias Advies, is uiteraard blij met de verkregen erkenning. “We willen graag het vitaalste bedrijf van Nederland worden. Anderhalf jaar geleden hebben we besloten daar serieus werk van te maken. Het Vignet Vitaal Bedrijf is een mooie bekroning voor onze inspanningen tot dusver.”

Vitaliteit structureel aanpakken

Om binnen het adviesbureau te zorgen voor meer vitaliteit, besloot Lysias mede-keurmerkdrager Perspectief in te schakelen, een arbodienstverlener en specialist in arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid. “Als bureau organiseerden we al veel activiteiten, maar we wilden het meer gestructureerd aanpakken”, legt Jurgens uit. “We waren erg gecharmeerd van hun verhaal en zijn verder met hen aan de slag gegaan.

Samen met Perspectief dook het 50-koppige team van Lysias in wat vitaliteit voor hen betekent en welke aandachtspunten er binnen het team leven. Regelmatig met elkaar het gesprek aangaan vormde daarbij een belangrijke sleutel.

“Het is inherent aan het vak dat adviseurs op een hoog niveau moeten presteren om alles te kunnen managen en zichzelf niet te overvragen.”

“Perspectief Groep heeft ons geholpen om vitaliteit nog beter met elkaar te bespreken”, vertelt Jurgens. “Op advies van Perspectief bespreken we het onderwerp vitaliteit nu breder binnen het bureau, bijvoorbeeld tijdens de periodieke gesprekken tussen ontwikkelcoaches en adviseurs.”

Persoonlijk contact

Uit de gesprekken kwam onder meer naar voren dat sommige medewerkers het moeilijk vonden om het werk los te laten na een drukke periode en dat ze door het thuiswerken meer behoefte hadden aan onderling persoonlijk contact.

“Daar hebben we meteen veel aandacht aan besteed”, vertelt Jurgens, die erop wijst dat de lat binnen de adviesbranche behoorlijk hoog kan liggen. “Het is inherent aan het vak dat adviseurs op een hoog niveau moeten presteren om alles te kunnen managen en zichzelf niet te overvragen.”

Om werk te kunnen loslaten en met elkaar in contact te komen organiseert Lysias inmiddels iedere maand zogeheten bureaudagen. “We hebben tijdens bureaudagen in kleine groepjes activiteiten ondernomen zoals tennissen, fietsen, schaatsen en kanoën. Dit laatste paste goed bij onze behoefte in de coronaperiode”, legt Jurgens uit.

Ook volgen alle teamleden een training getiteld ‘Regie over je Energie’. “Daarin leren we ons te ontspannen en af te schalen na een drukke werkperiode. Daarnaast geeft de training inzicht in hoe je bij jezelf, maar ook bij anderen signalen van stress kunt herkennen.”

In gesprek blijven over vitaliteit

Tot slot benadrukt Jurgens dat het belangrijk is om in gesprek te blijven met het team over wat ieder voor zich nodig heeft voor voldoende vitaliteit. Om regelmatig zulke gesprekken te voeren hebben Lysias en Perspectief een klankbordgroep ingesteld.

Daarin zitten mensen van verschillende afdelingen en een adviseur duurzame inzetbaarheid van Perspectief. “Zij komen ongeveer zes keer per jaar bijeen om te bespreken wat er gaande is en wat mensen nodig hebben”, besluit Jurgens.

Als advies- en onderzoeksbureau met een focus op de publieke sector werkt Lysias sinds 2000 voor opdrachtgevers als het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen, onderwijsinstellingen, GGD’en en andere organisaties die de samenleving dienen.