Een vliegende start voor Sustainable Students Consultancy

08 maart 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Sustainable Students Consultancy werd eind vorig jaar opgericht in Amsterdam met een even specifieke als belangrijke focus: mee helpen bouwen aan verduurzaming en de transitie naar net zero-uitstoot. Vier maanden later staat er een team van ruim twintig adviseurs en zijn de eerst opdrachten met succes afgerond.

Zoveel mogelijk impact maken voor klimaat en de maatschappij – dat is de missie van Sustainable Students Consultancy. “Veel bedrijven en organisaties zijn op zoek naar mogelijkheden om te verduurzamen, maar blijven vaak met de vraag zitten hoe dit het beste kan worden aangepakt”, legt Bas van den Brande uit, een van de oprichters van de non-profit studentenconsultancy.

“Sustainable Students Consultancy biedt bedrijven hoogwaardig advies rondom duurzaamheid, en dat tegen relatief lage kosten. En tegelijkertijd bieden we academische talenten de kans om mee te werken aan duurzame impact en persoonlijke groei. Kortom: een win-win.”

Een vliegende start voor Sustainable Students Consultancy

In slechts vier maanden tijd heeft het jonge bureau al een behoorlijke groeispurt gemaakt. Van een idee op een studentenkamer naar inmiddels zeventien verbonden consultants. Samen met gerenommeerde trainingspartners zoals PwC, McKinsey & Company, NautaDutilh, Sustainalize en Roland Berger zijn de consultants klaargestoomd voor het echte werk.

“Onze training partners begeleiden en trainen de consultants tijdens de projecten. De partners zorgen voor de juiste skillset en mindset, waarmee we optimale resultaten kunnen realiseren voor onze klanten”, zegt Van den Brande.

Ondertussen zijn de eerste drie projecten “met succes” afgerond, geeft hij aan. “De drie projecten leverden enorm interessante vraagstukken en uitkomsten op. Alle betrokken partijen kijken positief terug op de afgelopen maanden. Kennis is uitgewisseld en er is heel veel geleerd tijdens de projecten.”

Shift Invest

Eén project deed Sustainable Students Consultancy voor Shift Invest, een Nederlands venture capital-fonds dat investeert in innovaties in agricultuur, groene technologie, energietransitie, circulariteit en duurzame mobiliteit. Middels zijn investeringen streeft Shift Invest niet alleen naar financieel rendement, maar ook naar positieve impact op natuur en milieu.

Sustainable Students Consultancy hielp Shift Invest met het in kaart brengen van toekomstige Nederlandse en Europese wet- en regelgeving en trends en industriestandaarden in hun themagebieden.

“Hiermee is er een advies gevormd dat de organisatie de mogelijkheid geeft tot het inspelen op de vorderingen van de trends op het gebied van duurzaamheid”, vertelt Van den Brande. “Op deze manier kan het bedrijf zijn positieve impact evenals het financieel rendement vergroten.”

Health Cloud Initiative

Ten tweede voerde Sustainable Students Consultancy een opdracht uit voor Health Cloud Initiative, een organisatie die diverse zorg-IT-bedrijven overkoepelt. Het bedrijf heeft als doel om met innovatieve software de administratie voor 20.000 zorgprofessionals uit te sluiten. Het bedrijf wilde met behulp van Sustainable Students Consultancy zijn ESG-criteria (environmental, social en governmental) verder aanscherpen.

Door middel van enquêtes en interviews hebben de student-consultants onderzocht welke ESG-thema’s bij de werknemers leven. In overleg met het management zijn vier passende ESG-thema’s geselecteerd. Voor elk van deze thema’s is vervolgens een stappenplan opgesteld dat Health Cloud Initiative in de toekomst zal stimuleren tot het implementeren van ESG in de bedrijfsvoering op korte en lange termijn.

Ace & Tate

Tot slot was er de klus voor Ace & Tate, een in Amsterdam gevestigd brillenmerk dat brillen ontwerpt, produceert en verkoopt voor een all-inclusive prijs. Het heeft tientallen winkels in tien verschillende landen en is bezig verder uit te breiden. Het bedrijf heeft al grote stappen gezet op het gebied van duurzaamheid en is al gecertificeerd met het label B Corp. Ace & Tate wil de duurzaamheidsstrategie verder uitbreiden.

“We hebben Ace & Tate bij verschillende activiteiten geholpen”, zegt Van den Brande. “Ten eerste is er een advies gevormd voor de externe communicatie en zijn de toekomstige wet- en regelgevingen op het gebied van duurzaamheid, die mogelijk invloed zullen hebben op het bedrijf, in kaart gebracht.”

“Verder hebben we een inzichtelijk dashboard gemaakt waarop onder andere de uitstoot van het bedrijf is weergegeven. Dit dashboard geeft gedetailleerd weer wat de uitstoot per scope is, voor welke stappen in de supply chain veel water nodig is, hoeveel chemicaliën in het grondwater belanden en nog meer relevante informatie.”

De komende maanden verwacht Sustainable Students Consultancy de groei verder door te zetten.