First Consulting helpt energiespeler met sustainability

03 april 2012 Consultancy.nl

Duurzaamheid is een hot topic en zeker bij energiebedrijven vormt dit een steeds belangrijker aspect in de bedrijfsvoering. De tijd dat energiebedrijven zich alleen bezig hielden met de levering van elektriciteit en gas is voorbij. Deze heeft plaats gemaakt voor meer diverse productportfolio’s die gericht zijn op besparen en duurzaamheid. Dit vergt ook een andere kijk op processen en keteninrichting.

Brug tussen marketing en operatie
Het energiebedrijf waar First Consulting dit project uitvoert heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dit resulteert in veel ideeën en initiatieven om dit thema in de praktijk te realiseren voor de klant. Het is een grote uitdaging om deze initiatieven zo concreet te maken dat deze op een effectieve manier gerealiseerd en ingebed kunnen worden in de organisatie. First Consulting speelt hierin een belangrijke rol door de vertaalslag naar de dagelijkse bedrijfsvoering te maken. Zij fungeert daarmee als de brug tussen de marketingafdeling (waar de innovaties bedacht worden) en de operationele teams die het product moeten verkopen en administratief verwerken.

Ondersteuning productimplementatie tijdens pilotfase
Bij elke implementatie is het cruciaal om te starten met een pilotfase waarin de potentie voor het nieuwe product of dienst wordt getest. De eerste stap hierbinnen is altijd een analyse waarin de impact op processen, systemen, kennis en organisatie binnen de verkoop- en leveringsketen wordt bepaald. Na deze analyse ondersteunt First Consulting de implementatie van nieuwe werkprocessen en is verantwoordelijk voor de implementatie in de gehele keten.

De nieuwe werkprocessen raken vaak veel verschillende afdelingen en (externe) partners. Hierdoor is afstemming met de verschillende partijen een belangrijk aspect en wordt er nauw samengewerkt met verschillende disciplines en medewerkers. Daarnaast zijn het vergaren van inzicht in de capaciteits- en kennisbehoefte, het (her)inrichten van systemen en het verzorgen van trainingen en de juiste documentatie belangrijke stappen binnen het implementatietraject.

First Consulting - Sustainability

Optimalisatie van product en processen
Als een pilotfase succesvol blijkt te zijn start vervolgens de belangrijke nazorgfase waarin processen en systemen geoptimaliseerd worden en robuust worden gemaakt voor opschaling. Gezien het feit dat deze processen vaak significant verschillen van de ‘reguliere’ leveringsketen voor elektriciteit en gas is het van groot belang deze nieuwe procedures, systemen en processen goed in te bedden in de organisatie.

First Consulting geeft inzicht in prestaties
Om de rendabiliteit van nieuwe producten en diensten te kunnen monitoren moet de organisatie inzicht krijgen in de resultaten van een pilot. Bij de rapportagebehoefte die daardoor ontstaat ondersteunt First Consulting door het vaststellen van KPI’s met de verschillende stakeholders. Het inrichten van de rapportages creëert inzicht in de prestaties van de afdelingen. Tevens ontstaan handvaten om in de pilotfase bij te sturen en uiteindelijk te kunnen bepalen of een pilot tot succes heeft geleid.

Op dit moment zijn de eerste pilots afgerond en worden de eerste structureel ingerichte duurzame leveringsketens werkelijkheid! Hierdoor is het operationele team dat ingericht is voor de uitvoering van deze duurzame strategie sterk aan het groeien en blijkt de implementatie van deze relatief nieuwe producten en diensten een succesvolle aanvulling op het standaardproductportfolio van een energieleverancier.

First Consulting zoekt nieuw talent
First Consulting heeft groeidoelstellingen en is daarom altijd op zoek naar nieuwe talenten die zich kunnen vinden in hun pragmatische en no-nonsense werkwijze. Zie ook het bericht First Consulting groeit en lanceert recruitmentcampagne. Heb je interesse om te werken voor First Consulting? Neem dan contact op met recruitment@firstconsulting.nl.

Nieuws

Meer nieuws over