De klimaatbijdrage van de elektrische deelscooters van Felyx

11 maart 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Voor steden zijn elektrische deelscooters een welkome innovatie. Op twee fronten zorgen ze voor meer duurzaamheid: door scooters te delen worden de voertuigen efficiënter ingezet en omdat ze op stroom rijden zijn ze ook nog eens beter voor het milieu.

Maar hoeveel ton aan CO2-reductie levert dat opgeteld precies op? Dat was precies wat de innovatieve scaleup Felyx – een Amsterdamse aanbieder van elektrische deelscooters – zich afvroeg. Felyx werd opgericht in 2016, introduceerde het jaar erop zijn elektrische deelscooter heeft sindsdien zijn footprint flink weten uit te breiden, onder meer met behulp van een miljoenenkapitaalinvestering.

Naar eigen zeggen heeft het bedrijf “ambitieuze plannen voor duurzamer en gedeeld stadsvervoer”. De motivatie daarachter? “Omdat steden voller worden en de luchtkwaliteit verslechtert is er een transitie nodig richting nieuwe vormen van mobiliteit.”

CE Delft onderzoekt effect van e-deelscooters op milieu

Voorlopig lijkt Felyx aardig op weg om zijn ambitie te verwezenlijken, want tegenwoordig rijden er al vele duizenden deelscooters van het bedrijf rond in diverse grote steden – naast Amsterdam ook in Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Haarlem, Den Bosch en Groningen. Ook internationaal is Felyx actief, in de Belgische hoofdstad Brussel.

Onderzoek CE Delft

In opdracht van Felyx ging advies- en onderzoeksbureau CE Delft aan de slag om te berekenen hoeveel CO2-uitstoot de e-deelscooters van Felyx in Rotterdam besparen in vergelijking met traditionele transportvormen.

Daartoe stelden de onderzoekers allereerst vast voor hoeveel ton aan CO2-uitstoot de circa twaalfhonderd in Rotterdam gestationeerde scooters van Felyx tussen oktober 2020 en september het jaar erop verantwoordelijk waren. Deze scooters stoten weliswaar rijdend niks uit, maar zorgen wel op andere manieren voor enige uitstoot. Zo verbruiken ze uiteraard wel energie, waarvan de opwekking emissies met zich meebrengt.

Daarna bepaalden ze welke transportmiddelen consumenten in Rotterdam in diezelfde periode lieten schieten voor een ritje op een e-deelscooter van Felyx – zoals de eigen (benzine)scooter, het openbaar vervoer, de taxi of privéauto. Ook keken ze in welke mate dat gebeurde en voor hoeveel ton aan CO2-uitstoot die alternatieve transportmiddelen gemiddeld genomen verantwoordelijk zijn.

Minder CO2-uitstoot

Uit deze gigantische berg aan gegevens blijkt onder andere dat de e-deelscooters van Felyx tussen oktober 2020 en september 2021 in Rotterdam hebben gezorgd voor een reductie van bijna vierhonderd ton aan CO2-uitstoot, laten de onderzoekers weten in hun rapport.

Deze aanzienlijke reductie wordt vooral veroorzaakt doordat een ritje met een e-deelscooter van Felyx in 57% van de gevallen een alternatief is voor een ritje met het openbaar vervoer, de taxi of de particuliere personenauto. En deze drie transportvormen zijn gemiddeld genomen verantwoordelijk voor meer CO2-uitstoot per kilometer dan een e-deelscooter. 

Een deel van de ritjes die worden gemaakt met e-deelscooters van Felyx is echter een alternatief voor een fietstocht of wandeling, waardoor het gebruik van de e-deelscooter in sommige gevallen juist leidt tot meer CO2-emissie per kilometer. Maar volgens de onderzoekers gaat dat niet om grote hoeveelheden aan extra uitstoot: “De impact hiervan is beperkt.”