Elektrische auto’s niet onveiliger dan brandstofauto’s

18 december 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Zo’n jaar geleden ontstond een maatschappelijke discussie over de risico’s van elektrische auto’s, die op bepaalde vlakken onveiliger zouden zijn dan conventionele auto’s. Onderzoeksbureau CE Delft laat in een nieuwe studie echter zien dat beide type auto’s even veilig zijn.

Begin dit jaar liet Ben Ale, emeritus hoogleraar Veiligheid & Rampenbestrijding, zich in televisieprogramma Kassa negatief uit over elektrische auto’s in parkeergarages. Deze zouden volgens hem een groot gevaar vormen, vooral omdat ze tijdens het oplaadproces gemakkelijk in de brand kunnen vliegen.

“Het wachten is op de eerste ramp waarbij een grote kans is op slachtoffers”, liet Ale in februari 2020 weten aan de journalisten van het consumentenprogramma.

Volgens de emeritus hoogleraar worden de risico’s veroorzaakt door de lithium-ion accu’s die elektrische auto’s bevatten. De brandontwikkeling is bij dit type batterij – wanneer deze vlam vatten tijdens het oplaadproces – bijzonder snel en daarbovenop bereikt het vuur een buitenproportioneel hoge temperatuur. En dat terwijl de meeste parkeergarages in ons land niet bestand zijn tegen deze specifieke calamiteiten, met alle risico’s van dien, zoals instortingsgevaar.

Elektrische auto’s niet onveiliger dan brandstofauto’s

Kink in de verduurzamingskabel

De conclusie die in het tv-programma Kassa werd getrokken is niet mals. Naast emeritus hoogleraar Ale pleitten verschillende andere veiligheidsexperts in de uitzending eveneens voor een oplaadverbod voor elektrische auto’s in parkeergarages, wat met het oog op de Parijse klimaatdoelstellingen van 2050 geen constructieve regelgeving zou zijn.

Om de CO2-uitstoot terug te dringen moet onder andere de Nederlandse autovloot worden verduurzaamd. Tot op heden gelden elektrische voertuigen hier als dé oplossing. Het succes van elektrisch rijden hangt echter sterk af van het aantal openbare laadpalen, waarvan het tekort in Nederland volgens onderzoek oploopt. Een oplaadverbod in parkeergarages verhelpt dit groeiende tekort niet en bemoeilijkt zo mogelijk de energietransitie.

Geen groter risico

Naast dat tv-programma Kassa zich over dit onderwerp boog, deed de Tweede Kamer dat enige tijd geleden ook. Deze toegenomen aandacht voor de veiligheidsrisico’s van elektrische auto’s vormde voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) reden om onderzoeksbureau CE Delft in te schakelen om het uit 2014 stammende kennisoverzicht over de veiligheidsrisico’s van elektrische personenauto’s te moderniseren.

De belangrijkste conclusie van CE Delft is dat elektrische auto’s niet onveiliger zijn dan brandstofauto’s. De onderzoekers stellen in hun rapport dat elektrische voertuigen geen groter risico hebben op het veroorzaken van brand in parkeergarages dan conventionele auto’s. Het onderzoeksbureau ziet daarom geen reden om te wachten met de uitrol van laadpalen in openbare parkeergarages.

Bert Klerk, voorzitter van de NAL, is positief over de studie van CE Delft: “Alle belangrijke veiligheidsaspecten zoals voertuig-, brand- en verkeersveiligheid en incidentbestrijding worden in het rapport belicht. De hoofdconclusie is dat elektrische auto’s net zo veilig zijn als conventionele auto’s. Veiligheidsrisico’s die gelden voor elektrische auto’s, gelden veelal ook voor conventionele auto’s. Er is bovendien veel (inter)nationale veiligheidsregelgeving waar zowel conventionele als elektrische auto’s aan moeten voldoen.”

Blik op de toekomst

Ondanks dat elektrische auto’s niet onveiliger zijn dan brandstofauto’s, geven de onderzoekers van CE Delft wel aan dat er bij brandincidenten belangrijke verschillen bestaan tussen beide type voertuigen. “Hierover moet de komende tijd meer kennis en praktijkervaring worden opgedaan”, concludeert het onderzoeksbureau. “Toch zijn er al wel ontwikkelingen op dit gebied. Zo is de brandweer bezig met het opzetten van een database waarin informatie over incidenten met elektrische auto’s zal worden opgeslagen”, besluit CE Delft.