Fashionretailers meer bezig met circulair businessmodel

26 januari 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel

Circulair produceren staat bij veel fashionretailers en kledingmerken steeds hoger op de agenda. Volgens onderzoek van ShoppingTomorrow in samenwerking met Möbius en Thuiswinkel.org vindt vandaag de dag meer dan twee derde van de merken het thema circulariteit (zeer) belangrijk.

Het huidige businessmodel van de mode-industrie is voor een groot gedeelte nog een ‘weggooi-economie’: nieuwe kleren worden gekocht om weggegooide oude kleren te vervangen. Dit model is echter niet duurzaam en houdbaar. Berekeningen van Ellen MacArthur Foundation tonen aan dat de wereld (met de huidige toename van welvaart en de wereldbevolking) binnen 25 jaar maar liefst drie aardbollen nodig heeft om aan de kledingbehoefte te voldoen.

Kortom, het huidige lineaire model moet veranderen naar een circulair model: circulair in de gehele keten, van het gebruiken van duurzame ruwe materialen/stoffen en circulaire productieprocessen tot een model waarbij kleding (deels) wordt gerecycled (of een tweede leven krijgt onder consumenten).

Het belang van de circulaire economie voor bedrijven

Bestuurders en professionals binnen de mode-industrie zijn zich hier steeds meer bewust van, blijkt uit de enquête van ShoppingTomorrow, Möbius en Thuiswinkel, gehouden onder tientallen experts binnen de sector. De respondenten zien de circulaire economie als een reëel economisch model voor de toekomst. Ruim 38% geeft aan circulariteit zeer belangrijk te vinden en 33% belangrijk. Bij geen enkel bedrijf is het thema onbelangrijk.

75% van de ondervraagde fashionretailers verbindt de circulaire economie met de missie en visie van het bedrijf. Daarmee is het niet zomaar een ‘moetje’ dat ontstaat vanuit regelgeving. Ook ziet een kleine meerderheid de circulaire economie juist als een businesskans, in tegenstelling tot een kostenpost.

Obstakels

Ondanks de wil om de omslag te maken, ondernemen de respondenten in de praktijk echter relatief weinig om tot een circulair businessmodel te komen. Een kwart van de bedrijven heeft KPI’s geformuleerd op de transitie naar circulair. Een kleine 40% werkt al met duurzame materialen, maar andere acties zoals recyclage (24%), een tweedehandslijn aanbieden (5%) of kleding laten ophalen voor gebruik of verkoop elders (14%), worden nog weinig toegepast.

Het grootste obstakel is volgens de respondenten het rondmaken van de businesscase (43%). Ook de logistieke processen zijn te complex (33%) en er is te weinig kennis en kunde in huis (33%). Verder is de kwaliteit van producten onvoldoende voor recycling en is er te weinig samenwerking en transparantie in de keten. Negatieve framing of de behoefte onder consument worden, met beide 10%, weinig genoemd als belemmering.