Lars Ruiter start als junior adviseur bij TwynstraGudde

13 december 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Organisatieadviesbureau TwynstraGudde heeft het team uitgebreid met junior adviseur Lars Ruiter.

Ruiter heeft een master in Bestuurskunde (behaald aan de Vrije Universiteit Amsterdam) op zak. Tijdens zijn studie verdiepte hij zich onder meer in interbestuurlijke samenwerking en het omgaan met tegenstrijdige belangen en waardeconflicten in het publieke domein.

De afgelopen jaren deed Ruiter al waardevolle praktijkervaring op binnen het gemeentelijke domein. Zo is hij sinds drie jaar verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van raadsleden binnen het bestuur van de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten (VNHG), een provinciale afdeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Lars Ruiter, TwynstraGudde

Ook zet Ruiter zich als gemeenteraadslid in voor gemeente Hollands Kroon. “Vanuit mijn hoedanigheid als bestuurskundige en gemeenteraadslid in Hollands Kroon heb ik ontzettend veel interesse in de gemeente als decentrale bestuurslaag. Vooral omdat er op lokale schaal de laatste jaren in bestuurlijke zin enorm veel gebeurt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diverse decentralisaties, tal van gemeentelijke herindelingen en natuurlijk de transitie naar een meer participatieve democratie”, licht hij toe.

Volgens Ruiter leiden deze ontwikkelingen tot complexe spanningsvelden en nieuwe uitdagingen. “De transitie naar een meer participatieve vorm van democratie vereist niet alleen van college- en gemeenteraadsleden, maar ook van ambtenaren een andere rolinvulling.”

En dat is niet altijd eenvoudig: “De representatieve democratie – de volksvertegenwoordiging – moet soms een stapje terugzetten om ruimte te maken voor initiatieven vanuit de samenleving.”

Bij zijn nieuwe werkgever TwynstraGudde mag Ruiter zich storten op complexe en uitdagende vraagstukken in het publieke domein. Ruiter is lid van het team Bestuurlijke Toekomst, onderdeel van TwynstraGudde’s adviesgroep Overheid & Organisatie.

Dynamisch speelveld

Gevraagd waarom hij kiest voor TwyntraGudde wijst Ruiter op twee aspecten. Om te beginnen het “dynamische bestuurlijke werkveld waarin de adviesgroep actief is”. Ruiter licht toe: “Decentrale overheden – en dan met name de gemeenten en opgetuigde regionale samenwerkingsverbanden – hebben steeds meer taken toebedeeld gekregen van de Rijksoverheid.”

“Tegelijkertijd verwachten de inwoners ook steeds meer van de bestuurslaag die het dichts bij hen staat. Dit betekent dat gemeenten in veel opzichten gedwongen zijn te veranderen.”

“Dit zijn soms grote uitdagingen die tegelijkertijd veel kansen met zich meebrengen”, let hij uit. “Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van de regionale energiestrategieën. Ontwikkelingen voor duurzame energie kunnen op veel meer steun rekenen wanneer ook de gemeenschap ervan mee kan profiteren, bijvoorbeeld in de vorm van lokaal eigenaarschap.”

“Het bijdragen aan uitdagingen zoals deze en het benutten van de daaraan verwante kansen is iets waar ik vanuit TwynstraGudde heel graag aan meehelp.”

Als tweede reden wijst Ruiter op de aangename sfeer binnen het team. “Al tijdens het solliciteren ervaarde ik al snel dat de collega’s binnen TwynstraGudde niet alleen oog hebben voor zakelijkheid, maar ook voor de mens achter de adviseur. Dat uit zich bijvoorbeeld in interne opleidingsmogelijkheden voor adviseurs.”

Deze positieve ervaringen werden tijdens zijn onboardingperiode binnen TwynstraGudde verder bevestigd, zo vertelt Ruiter. “Hoewel de eerste dagen nadat ik in dienst was getreden de coronamaatregelen voor werken op kantoor verder werden aangescherpt, proberen we elkaar toch één keer per week op te zoeken op kantoor.”

“Daarnaast heb ik met een aantal collega’s kennisgemaakt en de huidige opdrachten besproken tijdens een werklunch. Je collega’s live zien – vooral als je onlangs bent gestart – motiveert en inspireert absoluut!”, benadrukt Ruiter.

Diverse opdrachten

In zijn nieuwe rol houdt Ruiter zich momenteel bezig met verschillende opdrachten. “Veelal voor gemeenten, maar soms ook voor een belangenbehartigingsorganisatie. De opdrachten variëren van het adviseren van gemeenten die zich willen (her)oriënteren op (een vorm van) ambtelijke of bestuurlijke samenwerking tot gemeenten die een andere sturingsfilosofie willen implementeren binnen de ambtelijke organisatie.”

“Alle opdrachten hebben hun eigen unieke context, wat het werk ontzettend interessant maakt”, besluit Ruiter.

Met meer dan 300 professionals, afkomstig uit verschillende vakgebieden, werkt TwynstraGudde aan opdrachten voor zowel publieke als private opdrachtgevers. Dat doet het adviesbureau op het snijvlak van samenwerkingskunde, project- en programmamanagement, veranderkunde en organisatiekunde.