Interim-manager Pieta Rozema: ‘Ik ben niet iemand die op de winkel gaat passen’

07 december 2021 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Pieta Rozema houdt van actie: van het vlottrekken van vastgelopen trajecten tot het bestendigen van nieuwe manieren van werken. Sinds drieënhalf jaar doet ze dat vanuit Arlande. We spraken Rozema over haar werk voor het management- en adviesbureau uit Maarssen.

Als Pieta Rozema bij een organisatie over de vloer komt is er doorgaans het nodige gaande. Waar veel interim-managers gewend zijn tijdelijk een positie in te vullen zodat de organisatie kan blijven draaien, is Rozema juist op haar plek als de boel flink moet worden opgeschud. 

Zo ook in de interim-opdracht die ze vanuit Arlande heeft afgerond en de opdracht waar ze nog middenin zit. “In beide trajecten moest op meerdere vlakken worden doorontwikkeld”, vertelt ze. “Zowel op het gebied van de organisatie als de besturing en processen, maar ook het IT-landschap. Juist in dat soort brede integrale trajecten en transformaties ligt mijn kracht en uitdaging. Ik ben niet iemand die op de winkel gaat passen.” 

Pieta Rozema, Interim Manager, Arlande

In plaats van als interim-manager typeert Rozema zichzelf dan ook liever als verander- of crisismanager, waarbij ze zich door de jaren heen heeft gespecialiseerd in de link tussen de business en IT. “Ik ben in mijn interim-opdrachten echt eindverantwoordelijk voor de ICT of de IV/IT en ook onderdeel van het directieteam van de organisatie.” 

In de opdrachten die ze doet – haar interim-klussen combineert ze met kortere adviestrajecten – kan de 52-jarige Rozema bogen op meer dan een kwart eeuw (management)ervaring op het gebied van ICT. Nadat ze in 1994 haar studie Technische Bedrijfskunde afrondde aan de TU in Enschede werkte ze voor diverse grote en kleine bedrijven, zowel in de publieke als private sector. “Ik heb bij kleine, zeer innovatieve startups gewerkt, maar ook bij KPN en de Belastingdienst. Altijd in ICT of tussen ICT en de business.” 

Waar ICT en business elkaar ontmoeten

Arlande is bij uitstek een plek waar de werelden van ICT en business elkaar ontmoeten. Het management- en adviesbureau helpt organisaties met het waarmaken van hun ambities. In die ambities speelt ICT vandaag de dag doorgaans een centrale rol, maar daarbij vormt juist de aansluiting op de business een grote uitdaging. In het overbruggen van de kloof tussen business en ICT hanteert Arlande een mensgerichte aanpak, die het bureau combineert met diepgaande inhoudelijke expertise. 

“We hebben een team met zowel veel ervaring op de inhoud als best practices”, legt Rozema uit, die benadrukt hoeveel verschillende elementen meespelen in een verandertraject. “We focussen niet op één aspect, maar kijken naar alle aspecten die een digitale transformatie succesvol maken. Denk aan sociale aspecten als visie en strategie, cultuur en leiderschap en medewerkers en motivatie, maar ook structuuraspecten zoals organisatieontwerp en -besturing, technologie en processen.” 

Van strategie tot implementatie

Terwijl Arlande de nodige expertise inbrengt, opereert het bureau altijd vanuit de overtuiging dat de kennis en ervaring van de medewerkers binnen de klantorganisatie minstens zo belangrijk is. Rozema: “We maken echt sámen met de organisatie de foto van de huidige situatie en de knelpunten. Daarbij maken we expliciet gebruik van de kennis en kunde die aanwezig is.” 

“De rode draad is dat we allemaal onze klant willen helpen om resultaten te boeken, en daarbij vooral uitgaan van de kracht die al aanwezig is in de organisatie en haar mensen.” 

“Met directie en management wordt de digitale strategie vervolgens vertaald naar een breed gedragen roadmap en organisatie-inrichting”, legt ze uit. “Indien gewenst helpen we ook met de implementatie daarvan. Doordat we binnen Arlande de diverse expertisegebieden hebben, kunnen we op alle vlakken en in elk stadium – van analyse naar strategie tot implementatie – onze klanten ondersteunen, en daarmee zorgen dat de digitale transformatie succesvol wordt doorgevoerd.” 

Arlandianen

Hoewel de experts van Arlande het grootste deel van hun werkweek bij de klant doorbrengen – of thuis, in deze tijden van corona –, voelt Rozema absoluut dat ze deel uitmaakt van een hechte club. “We zijn allemaal echte ‘Arlandianen’. Alle medewerkers zijn betrokken bij de doorontwikkeling van Arlande. In teams werk je bijvoorbeeld aan nieuwe proposities, de eigen digitalisering of de ontwikkeling van onze MD’ers.”

Mede doordat Arlande een middelgroot kantoor is – bestaande uit zo’n 50 vaste medewerkers en een flexibele schil van externe associates – kent iedereen elkaar persoonlijk. “De lijntjes zijn kort, dus je vindt elkaar makkelijk en iedereen wil graag kennisdelen of even sparren. Ook zijn er regelmatig sessies in Maarssen – helaas nu wat vaker online – waar een gevarieerd programma is, gericht op kennis en samenwerking, maar ook met volop tijd om weer even bij te praten. Daarnaast zijn er regelmatig leuke uitjes, dus met de binding zit het wel goed.” 

Bovendien, zo besluit Rozema, zijn de Arlandianen altijd verbonden in hun passie voor het vak. “We vormen samen een mooie mix van veel ervaring en veel talent. De rode draad is dat we allemaal onze klant willen helpen om resultaten te boeken, en daarbij vooral uitgaan van de kracht die al aanwezig is in de organisatie en haar mensen.”