Hoe Arlande meebeweegt met de nieuwe realiteit

07 mei 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Covid-19-crisis heeft een blijvende impact op de manier waarop adviesbureaus opereren. Paul Vercauteren, directeur van Arlande, legt uit hoe het management- en adviesbureau meebeweegt met de nieuwe realiteit.

Arlande helpt al sinds 1999 organisaties met het realiseren van veranderingen, waarbij de focus ligt op de onderwijsmarkt, het openbaar bestuur en zorg(gerelateerde) organisaties. Vandaag de dag telt Arlande 50 eigen medewerkers en zo’n 160 gelieerde zelfstandige managers en adviseurs.

Dagelijks merken we dat de wereld volop in beweging is. Dat geldt ook voor Arlande. En dat is niet alleen van deze tijd: we veranderen al 22 jaar. Enerzijds als gevolg van grote gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld de financiële crisis of de Covid-19-pandemie.

Paul Vercauteren, Directeur, Arlande

Anderzijds is de markt waarin Arlande opereert constant aan veranderingen onderhevig: de vraag van onze klanten verandert, het dienstenaanbod in de segmenten waarin Arlande opereert verandert en last but not least: de behoefte van de collega’s die bij Arlande (komen) werken verandert. 

Veranderen is dus geen luxe, maar een absolute noodzaak. Voor de continuïteit van Arlande en daarmee voor onze ontwikkeling, ons inkomen, onze banen en ons welzijn. 

Naast de noodzaak is veranderen ook leuk. Het geeft energie om jezelf en je organisatie steeds weer een stap verder te brengen. Om te zien hoe je kunt bijdragen in het najagen van de dromen van je collega’s. Om te kunnen zien dat als je collega’s meer ruimte geeft, ze die ruimte accepteren en verantwoordelijkheid nemen op die gebieden waar ze goed in zijn. Dat helpt hen zelf ook te groeien, zich te ontwikkelen en zich te ontpoppen tot medeondernemers. 

Samen bouwen

Van oudsher zijn we bij Arlande van mening dat wettelijke hiërarchie wellicht onontkoombaar is – de wet eist immers een verantwoordelijke bestuurder – maar dat het samen opereren en samen besluiten nemen leidt tot respect, toewijding en transparantie. Het is niet toevallig dat dit drie kernwaarden van Arlande zijn. Geen managementlagen, maar themagericht overleg, besluitvorming op het laagste (en enige) niveau en zeggenschap op basis van toegevoegde waarde in plaats van een functie. 

Iedereen levert een bijdrage op zijn of haar specialisme; van marketing tot productontwikkeling, van bedrijfsvoering tot strategie en van inhoudelijk specialist tot coach en sparringpartner. Wil je je ontwikkelen tot thought leader, dan kan dat. Heb je daarbij ondersteuning nodig van externe relaties, dan kan dat. Zoek je je weg op het politieke pad, al dan niet in Den Haag, dan kan dat. 

Natuurlijk vraagt een dergelijke besturingsfilosofie het nodige aan alle collega’s. Eigen initiatief, elkaar opzoeken en advies inwinnen bij collega’s, weten welke kant je op wil en hoe je daar kunt komen. Niet omdat jou dat verteld wordt, maar omdat jouw ambitie daar ligt. ‘Master of your own destiny’ – jij bepaalt waar je heen wil en jouw collega’s helpen je daarbij. Dat geeft energie en stelt ons in staat wendbaar en flexibel te zijn. 

Een wendbare organisatie

Om een platte en wendbare organisatie te zijn, hebben we ons een aantal hulpmiddelen aangemeten. Een rollenhuis helpt om aan te geven welke werkzaamheden, verantwoordelijkheden er zijn en welke speelruimte er is per rol.

Een driedimensionaal piramidemodel helpt ons om de samenhang tussen de verschillende domeinen scherp te houden: hoe verhouden bestaansrecht, markt, diensten en medewerkers zich tot elkaar? Met wie moet ik in gesprek om zaken voor elkaar te krijgen? Ons dienstenmodel laat zien hoe onze producten en diensten in elkaar grijpen en elkaar aanvullen, welke aanpak daar het beste bij past en in welke markten daar behoefte aan is.

Een kennisbank helpt om voorbeelden, templates, workshops, opleidingen, trainingen, aanpakken en dergelijke op een laagdrempelige manier te vinden. Expertise-, markt- en werkgroepen houden zich bezig met het ontwikkelen van producten, de markt of interne ontwikkelingen. 

De platte organisatie die Arlande is wordt versterkt door theoretische onderbouwingen van onder andere een cyane organisatie. Leuk om te zien dat de jarenlange filosofie die Arlande zelf hanteert ook bij andere bedrijven is ontwikkeld! Het is handig om voorbeelden en valkuilen te herkennen en om daar rekening mee te houden. 

Niets moet, maar veel kan. En juist daardoor doet iedereen mee. De veranderende persoonlijke omstandigheden maken dat de balans tussen werk en privé meebeweegt; de ene keer meer gefocust op het doen van een opdracht bij een klant, de andere keer is er meer ruimte om ook aan de interne ontwikkeling van Arlande bij te dragen. Beide zijn noodzakelijk om ook in de toekomst mee te blijven bewegen met de veranderende markten waarin Arlande opereert. 

Een continu proces

Ook de komende jaren zal Arlande blijven veranderen en meegaan met de geest van de toekomstige tijd. Meegaan met de veranderende marktvraag, meegaan in het ontwikkelen van nieuwe diensten en oplossingen, meegaan in het aanpassen van ons business- en verdienmodel, meegaan in de nieuwe trends die (toekomstige) collega’s zoeken en omarmen. Dat geeft voldoening aan iedereen die daaraan bij kan dragen.