CE Delft: ‘Inzet groen gas kan energietransitie goedkoper maken’

08 december 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De inzet van groen gas zou mogelijk de kosten van de energietransitie kunnen drukken. Dat concludeert CE Delft in een nieuw onderzoeksrapport.

Groen gas lijkt erg op aardgas maar is stukken duurzamer. Dat komt omdat groengas hernieuwbaar is en daarnaast is de productie ervan relatief schoon. Omdat het zo lijkt op aardgas, kan het worden gedistribueerd via het normale gasnet en is het niet nodig om apparaten te vervangen.

Maar op welke manier kan groen gas de komende jaren worden ingezet om van de energietransitie een succes te maken? Met die vraag gingen de experts van CE Delft de afgelopen maanden aan de slag. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van netbeheerder Enexis en in samenwerking met brancheorganisatie Netbeheer Nederland. 

CE Delft: ‘Inzet groen gas kan energietransitie behoorlijk helpen’

Voor hun onderzoek voerde CE Delft drie casestudies uit. In de eerste werd gekeken naar de inzet van groen gas in een industrieel proces. De tweede ging over het verwarmen van een woning in een oude binnenstad, terwijl bij de derde werd bekeken of het duurzame gas geschikt is voor een groot zeecontainerschip. 

Wat is de ideale toepassing?

Wat onder andere naar voren komt is dat de scheepvaartsector maar moeilijk kan uitwijken naar echte duurzame alternatieven. “Terwijl elektrisch wegverkeer ook na 2030 naar verwachting verder zal groeien, is elektriciteit in de zeescheepvaart door de lange afstanden geen optie”, vertelt Marieke van Amstel van Enexis. 

Dus dan maar groen gas? Dat is binnen de zeescheepvaartcasus echter niet het goedkoopste alternatief voor fossiele brandstoffen. “Zo zijn biodiesel en biomethanol goedkoper”, vertelt Martha Deen van CE Delft. “Maar deze biobrandstoffen zijn beperkt beschikbaar. Dus uiteindelijk moet naar een andere oplossing worden gezocht.” 

In de industriële casus blijkt groen gas het goedkoopste alternatief te zijn. Maar dat is volgens de onderzoekers slechts tijdelijk. “Met een groener wordende elektriciteitsmix dalen de CO2-emissies en daarmee de additionele kosten van de elektrische boiler, tot onder die van de groengasboiler”, legt Deen uit.

Voor de verwarming van gebouwen in oude binnensteden is groengas in een hr-ketel de meest kosteneffectieve toepassing. Ook een hybridewarmtepomp met groengas is zéér kosteneffectief. En met deze laatste optie kan met dezelfde hoeveelheid groengas bovendien een groter aantal woningen worden verwarmd, laat Deen weten.

“De inzet van groen gas in woningen heeft veel potentie. Maar er is nog veel onduidelijkheid en weinig praktijkkennis over deze toepassing van hybridewarmtepompen in Nederland. Derhalve moet benadrukt worden dat onze studie niet uitputtend is: verder onderzoek moet uitwijzen of deze toepassing de meest efficiënte is.”