ICT-kosten per Nederlandse gemeente wederom gestegen

11 oktober 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Gemiddeld genomen zijn de ICT-kosten per Nederlandse gemeente het afgelopen jaar gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau M&I/Partners. 

In 2019 bedroegen de gemiddelde ICT-kosten per inwoner van een gemeente in ons land 86 euro – in 2020 gaat het om 93 euro. Dat stemt overeen met een stijging van 8,1%, aldus M&I/Partners. Dit verschil van 7 euro is opgebouwd uit softwarekosten (stijging: 1 euro), personeelskosten (stijging: 2 euro) en infrastructuurkosten (stijging: 4 euro). 

De coronacrisis is volgens de onderzoekers voor een groot deel verantwoordelijk voor de stijging. In 2020 moesten gemeenten versneld overstappen naar het online kanaal. Bij elkaar opgeteld heeft de Covid-19-pandemie een gemiddelde ICT-kostenstijging van 3 euro per inwoner veroorzaakt, laat M&I/Partners weten. 

M&I/Partners: ICT-kosten per Nederlandse gemeente gestegen

Naast de coronacrisis zijn er ook enkele andere oorzaken die de ICT-kostenstijging deels verklaren. “Het afgelopen jaar stegen de kosten voor mobiel bellen. En in veel gevallen zijn er extra kosten bijgekomen voor meer digitale opslagcapaciteit. De verwachting is dat deze extra kosten de komende jaren zullen aanblijven.”

Van alle posten die vallen onder infrastructuurkosten, stegen de opslagcapaciteitskosten het hardst – van gemiddeld 3 euro per inwoner in 2019 naar 6 euro in 2020. “En betrekkelijk veel gemeenten nemen hun opslagcapaciteit af als dienst af. En dat brengt ook weer extra kosten met zich mee”, stelt M&I/Partners.

Software als dienst

Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten ook in toenemende mate software afnemen als dienst, ook wel bekend als Software-as-a-Service (SaaS). Momenteel is ruim een derde (35%) van de software waarvan gemeenten gebruikmaken SaaS. “We verwachten dat dit percentage binnen een paar jaar naar 60% zal stijgen.” 

Terwijl SaaS gemeenten ontzorgt, gaat de extra dienstverlening vaak gepaard met hogere kosten. Marktpartijen willen natuurlijk winst maken op de aan hen uitbesteedde diensten. Bovendien rekenen ze risico’s en BTW door in hun kosten.

Ook is de verwachting dat de komende jaren een verschuiving zal plaatsvinden van medewerkers die de eigen ICT beheren naar medewerkers die regie hebben over ingekochte ICT. Vooralsnog tekent deze verschuiving zich echter nog niet duidelijk af. “De verwachte personele impact die wordt toegeschreven aan outsourcing is nog nauwelijks terug te zien in onze cijfers”, besluit M&I/Partners.