ICT-kosten van Nederlandse gemeenten wederom gestegen

24 oktober 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Opnieuw geven Nederlandse gemeenten gemiddeld genomen meer geld uit aan ICT. Dat blijkt uit een benchmarkonderzoek van M&I/Partners. “Verdere digitalisering maakt dat gemeenten inmiddels 2,8% van hun begroting uitgeven aan ICT”, aldus de onderzoekers van het adviesbureau uit Amersfoort.

Voor de studie nam M&I/Partners vijfendertig Nederlandse gemeenten onder de loep. Gemiddeld genomen, zo stellen de adviseurs, geven gemeenten per inwoner €84,00 aan ICT-zaken uit, wat overeenstemt met een stijging van 2,5% in vergelijking met vorig jaar. In 2004 voerde M&I/Partners het benchmarkonderzoek voor het eerst uit. Toen ging het gemiddeld om €71, waarmee de ICT-kosten per inwoner in vijftien jaar tijd met ruim 18% zijn gestegen.

Ontwikkeling ICT-kosten per inwoner in euro’s

Uit de studie blijkt verder dat de omvang van een gemeente deels samenhangt met de ICT-kosten per inwoner. Zo geven grote gemeenten – lees: met meer dan 100.000 inwoners – met 89€ per inwoner gemiddeld genomen het meeste geld uit aan ICT-kwesties. Gemeenten met minder dan 60.000 inwoners geven €84 uit, terwijl middelgrote gemeenten (>60.000 en <100.000) met €78 de minste ICT-kosten per inwoner maken. 

Percentage ICT-kosten van de totale gemeentelijke exploitatie

“De toenemende digitalisering in de maatschappij maakt organisaties ICT-intensiever. Dat zien we ook terug bij gemeenten”, constateren de onderzoekers. Zo ging in 2010 gemiddeld genomen 1,9% van het gemeentelijke budget op aan ICT-zaken, terwijl gemeenten in 2018 zo’n 2,8% van hun begroting hieraan uitgaven, wat neerkomt op een relatieve stijging van ruim 47% in acht jaar tijd. 

Blik op de toekomst

“Al jaren stijgen de ICT-kosten bij gemeenten. Wij verwachten dat deze stijging door blijft zetten, met name op de onderdelen personeel en software”, zegt M&I/Partners. Volgens hun prognose zullen de ICT-kosten de komende drie jaar met €5,00 tot €8,00 stijgen, waardoor het in 2021 per gemeente gemiddeld genomen zal gaan om €89,00 tot €92,00 per inwoner. “Belangrijke oorzaken liggen in een toenemende vraag naar ICT-personeel en in de trend om software als een dienst af te nemen”, leggen de onderzoekers uit.

De aanhoudende stijging van ICT-kosten wordt volgens het onderzoek vooral veroorzaakt door extra uitgaven aan ICT-personeel. Deze kostenpost nam de afgelopen vier jaar ook al toe. “De behoefte aan ICT-personeel blijft de komende jaren stijgen. Gemeenten doen investeringen in hun beheerorganisaties en ook transformaties zoals de nieuwe Omgevingswet, data gestuurd werken, smart cities en robotisering doen een toenemend beroep op de informatieadvies- en ontwikkelfuncties”, is te lezen in het benchmarkrapport.

Verwachte verdeling per kostencomponent per inwoner

De softwarekosten zullen de komende jaren met name stijgen doordat gemeenten meer gebruik gaan maken van Software as a Service (zoals ASP- en Cloudoplossingen). In deze post zijn ook deels de kosten voor de ICT-infrastructuur opgenomen, wat verklaart waarom de onderzoekers verwachten dat deze laatstgenoemde kostenpost de komende jaren zal krimpen. “Ondanks het verleggen van deze taken, verwachten we dat er meer IT-capaciteit binnen gemeentelijke organisatie wordt gevraagd. Ook hebben gemeenten, ondanks alle pogingen tot standaardisatie en harmonisatie, nog steeds een uniek en complex applicatielandschap”, besluit M&I/Partners.