Capaciteitsuitbreiding van ouderenzorg ligt niet op schema

07 juli 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De ouderenzorg lijkt de benodigde uitbreidingsopgave niet te gaan realiseren. Dit blijkt uit de meest recente Financiële Zorgthermometer van Finance Ideas, gebaseerd op een survey van circa 100 financials werkzaam bij zorginstellingen. 

Door vergrijzing zal het aantal ouderen dat woonachtig is in een verpleeghuis de komende jaren fors toenemen. Zo neemt volgens onderzoeksbureau TNO bijvoorbeeld de zorgvraag van cliënten met een Wlz-indicatie tussen 2020 en 2025 met 16% toe. Tussen 2020 en 2030 verwacht TNO zelfs een groei in Wlz-cliënten van 37%. 

Echter, volgens de ondervraagde financials gaat de zorgsector deze opgave bij lange na niet halen. Iets minder dan de helft van de respondenten (44%) denkt dat de capaciteitsuitbreiding de komende vijf jaar uitkomt op 5%. Een kwart (26%) verwacht zelfs helemaal geen toename in de capaciteit. 

Verwachte capaciteitsuitbreiding intramurale cliënten komende vijf en tien jaar

Hiermee lijkt de doelstelling van het kabinet – 25.000 additionele verpleeghuisplekken tot 2026 en nog eens 25.000 verpleegzorgplekken tot 2031 – niet haalbaar. Deze doelstelling werd in juni door het kabinet naar buiten gebracht na bestuurlijk overleg tussen Aedes, ActiZ, VNG, Taskforce Wonen en Zorg, ZN en de ministeries van BZK en VWS. Ook streeft het kabinet naar meer dan 160.000 nieuwe woningen voor ouderen tot 2031. 

Volgens Pim Diepstraten, partner bij Finance Ideas, is samenwerking tussen woningcorporaties, zorginstellingen en gemeenten “een randvoorwaarde” om de plannen met succes tot uitvoering te brengen. “De regionale ambitie moet terugkomen in een woonzorgvisie en vertaald worden naar prestatieafspraken tussen deze drie partijen. Daarbij is voorrang bij grondposities voor de zorg noodzakelijk.” 

Uit recent onderzoek van SiRM blijkt dat de kosten voor de ouderenzorg de komende jaren met miljarden zullen stijgen, van €15,6 miljard vandaag de dag naar minimaal €18 miljard en maximaal €28 miljard in 2030.