‘Bij Rieken & Oomen is het elke dag Diversity Day’

01 oktober 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Komende dinsdag is het Diversity Day, een dag die volledig in het teken staat van het promoten en stimuleren van diversiteit & inclusie op de werkvloer. Een mooi moment om professionals die hun steentje aan diversiteit bijdragen in het zonnetje te zetten. Vandaag Karin Straus en Marcella Rijkschroeff, partners bij werving- en selectiekantoor Rieken & Oomen (onderdeel van Rijnconsult).

Hoe staan jullie dit jaar stil bij Diversity Day?

Straus: “Eigenlijk is bij ons elke dag Diversity Day. Rieken & Oomen bestaat al meer dan dertig jaar. Onze oprichtster Tiny Rieken heeft zich altijd sterk gemaakt om meer vrouwen op mooie posities in organisaties te bemiddelen – ook al in een tijd dat dit onderwerp nog niet in de maatschappelijke aandacht stond. Bijzondere aandacht voor diversiteit zit dus echt in de essentie van onze organisatie. Nog elke dag werken wij met onze adviseurs aan het voortzetten van datgene dat Tiny met Rieken & Oomen heeft neergezet.”

Karin Straus en Marcella Rijkschroeff

Terugblikkend op al die jaren dat Rieken & Oomen zich al inzet voor diversiteit, wat zijn dan de bijdragen en mijlpalen waar jullie het meest trots op zijn?

Rijkschroeff: “In onze lange bestaansgeschiedenis hebben we heel veel kandidaten vanuit divers perspectief bemiddeld en geplaatst – een waardevolle groep mensen die vaak ook tijdens hun loopbaan op verschillende momenten, zowel als klant als kandidaat, weer bij ons in beeld komen.”

Straus: “Maar inmiddels is diversiteit voor ons wel ook meer dan enkel mannen versus vrouwen. Deze bredere definitie van diversiteit hebben wij de afgelopen jaren verder uitgewerkt. Zo hebben we bijvoorbeeld een boekje gemaakt met zeven verschillende perspectieven om te kijken naar diversiteit in de Raad van Toezicht. Ondanks alle aandacht voor het thema diversiteit in de afgelopen jaren, blijkt dit in onze adviespraktijk nog elke dag een actueel thema te zijn.”

De doorstroom van vrouwen en mensen met diverse achtergronden naar de top lijkt te stokken. Waar ligt dat volgens jullie aan? En hoe helpen jullie opdrachtgevers met het zetten van deze belangrijke volgende stap in hun diversiteitsreis?

Straus: “Wat we zien is dat nog steeds veel topfuncties niet transparant op de arbeidsmarkt komen. Wij vinden dat jammer. Als je enkel blijft zoeken in je eigen netwerk of daaraan gelieerd, dan bied je ‘nieuwelingen’ geen kans om zich ook te melden. Bij Rieken & Oomen zoeken we niet alleen kandidaten in onze eigen netwerken, maar zorgen we ervoor dat onze vacatures ook gewoon online open staan. Zo kan iedereen die denkt dat hij/zij geschikt is zich bij ons melden.”

In het buitenland gaat diversiteit steeds vaker over inclusie en equity. Hoe staat het hiermee in Nederland?

Rijkschroeff: “Dit aspect heeft te maken met onbewuste vooroordelen in organisaties en die zijn er zeker ook in Nederland. Het is dus belangrijk om deze vooroordelen bloot te leggen en erop te acteren. Dit vraagt leiderschap in diversiteit, maar dus ook in inclusie en equity.”

Straus: “Wij hebben ons een tijdje geleden verdiept in masculien versus feminien leiderschap. Dit feminien leiderschap past het beste bij dit vraagstuk. Dit leiderschap is alert en acteert op deze vooroordelen en haalt ze uit de processen van de organisatie door goed te observeren waar het precies misgaat en het enige cultuurniveau dat we kunnen veranderen, de organisatiecultuur, aan te passen. Dit type leiderschap legt veel focus op verbinding, maar ook op doelgerichtheid, professionaliteit en transparantie.

Rijkschroeff: “In ons artikel geven we een paar voorbeelden van acteren dat bij dergelijk leiderschap hoort. Opdrachtgevers die bij Rieken & Oomen komen weten dat wij juist in het herkennen van dit type leiderschap goed zijn. En wij zijn blij als onze kandidaten in die organisaties succesvol zijn en goede resultaten, ook op het gebied van diversiteit, inclusie en equity, bereiken.”