Karin Straus en Marcella Rijkschroeff partner bij Rieken & Oomen

05 augustus 2020 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Rieken & Oomen heeft zijn partnerteam versterkt met Karin Straus en Marcella Rijkschroeff. De twee nieuwe partners nemen gezamenlijk het stokje over van oprichtster Tiny Rieken, die eind vorig jaar met pensioen ging. Consultancy.nl sprak met Straus en Rijkschroeff over hun nieuwe bestuursrol en partnerschap bij het werving- en selectiebureau .

Sinds 1988 bemiddelt Rieken & Oomen kandidaten voor reguliere en interimfuncties. Daarbij richt het bureau – dat sinds 2016 deel uitmaakt van adviesbureau Rijnconsult – zich met name op toezichthouders en bestuurs- en managementfuncties binnen de zorg & welzijn, het onderwijs, binnenlands bestuur en de vastgoedsector.

Voorvechters van diversiteit

Rieken & Oomen en oprichtster Tiny Rieken staan in het bijzonder bekend om hun jarenlange bijdrage de doorstroom van meer vrouwen naar de top. Van oorsprong richtte het bureau zich volledig op de bemiddeling van vrouwelijke managers en bestuurders. Vandaag de dag speelt diversiteit in de breedste zin nog altijd een centrale rol in de missie.

Ook Karin Straus zet zich al jaren in voor meer diversiteit. Dit deed ze onder meer vanuit haar rollen in de lokale, provinciale en landelijke politiek. Zo was ze van 2010 tot 2017 als woordvoerder Onderwijs en Arbeid & Zorg lid van de Tweede Kamer. Door haar inzet voor diversiteit kwam ze op de radar van Rieken & Oomen.

“Ik werd door Tiny benaderd om bij Rieken & Oomen te komen werken”, vertelt Straus. “Als voorvechtster voor meer diversiteit op mooie maatschappelijke posities in Zuid-Nederland was ik met haar in contact gekomen. Op dat moment ben ik niet op haar vraag ingegaan, maar toen ik enige jaren later weer een telefoontje van haar kreeg leek het wel alsof het zo moest zijn.”

Karin Straus, Marcella Rijkschroeff, Rieken & Oomen

En dus begon Straus in september 2017 als senior adviseur bij Rieken & Oomen. “Inmiddels zijn we alweer bijna drie jaar verder en het bevalt goed! Met mijn achtergrond in HR – ik werkte ruim tien jaar bij DSM in internationale HR-posities – maar ook door mijn maatschappelijke ervaring weet ik goed met welke ontwikkelingen onze klanten te maken hebben en welke leiderschapsstijl en persoonlijkheid daarbij hoort.”

Twee keer is scheepsrecht

Toen Straus begon werkte Marcella Rijkschroeff al een klein jaar voor Rieken & Oomen. Ook zij werd twee keer gevraagd voor ze overstag ging. “Ik werkte bij de gemeente Zwolle en had daarnaast een kleine zelfstandige adviespraktijk. Ik maakte kennis met Rijnconsult toen in 2013 samen met een andere gemeente en de provincie Overijssel een Shared Service Center opgericht werd. Een van de partners van Rijnconsult begeleidde dit proces en na afloop ben ik benaderd om voor Rijnconsult te komen werken. Toen ik in 2016 opnieuw werd benaderd maakte ik de overstap.”

Destijds werd ze gevraagd om te helpen bij de integratie van Rieken & Oomen in Rijnconsult: “Er lag een opgave om tussen beide organisaties synergie te creëren en een full service-organisatie te bouwen die haar opdrachtgevers nog beter van dienst kon zijn, onder meer door het integreren van advies en recruitment. Toen kon ik geen nee meer zeggen! Helemaal op mijn lijf geschreven.”

Bijna vier jaar verder werkt Rijkschroeff nog altijd met veel plezier voor Rieken & Oomen. “Omdat ik inhoudelijke en interim opdrachten voor Rijnconsult combineer met recruitment vanuit Rieken & Oomen voor dezelfde groep opdrachtgevers in het publieke domein ben ik een goed ingevoerde gesprekspartner voor onze opdrachtgevers. Ik sta volop in hun dagelijkse praktijk waardoor ik een goed beeld heb van het type leiderschap dat nodig is om in die specifieke situatie duurzaam het verschil te maken.”

Van alle tijden

Rijkschroeff en Straus nemen het stokje over van Tiny Rieken in een bewogen tijd voor de werving- en selectiebranche. Waar eerst sprake was van ongekende krapte, loopt de werkloosheid door corona nu snel op. De twee nieuwe partners verwachten echter dat de impact voor Rieken & Oomen beperkt blijft.

“Het type opdrachten dat wij doen vraagt om een kwalitatieve benadering die van alle tijden is.”

“Het type opdrachten dat wij doen – voornamelijk bestuurders, directieposities en toezichthouders – vraagt om een kwalitatieve benadering die bij dit soort opdrachten van alle tijden is”, legt Straus uit. “De arbeidsmarkt voor het type functies waarvoor Rieken & Oomen wordt ingeschakeld is een specifieke markt waarin door ons veel energie wordt gestoken in het voorspellen van de match tussen kandidaat en organisatie, zodat de kandidaat ook daadwerkelijk het door de opdrachtgever gewenste verschil kan gaan maken”, voegt Rijkschroeff toe.

Dit neemt niet weg dat corona de manier van werken natuurlijk wel heeft veranderd. “Ook voor corona waren wij al bezig met solliciteren via de website, online assessments en filmpjes waar kandidaten zich mee voorstellen aan opdrachtgevers, maar sinds maart heeft ook de selectiekant een digitale vlucht gekregen”, vertelt Rijkschroef. “Intakegesprekken, sollicitatiegesprekken, voordracht van kandidaten, gespreksrondes – vanwege corona was er ineens de noodzaak om met online rekruteren aan de slag gegaan.”

“En nu, een paar maanden later, lijkt het hele online werken bijna het nieuwe normaal te worden”, vult Straus aan. “Maar toch zal ik blij zijn als we elkaar weer mogen ontmoeten. Als het contact weer persoonlijk wordt, in plaats van op afstand. Want het geven van aandacht, van de persoonlijke touch waar wij bij Rieken & Oomen om bekend staan, dat is toch iets dat ik zeker niet wil missen.”

Diversiteit en samenwerking

Voor de komende jaren identificeren Straus en Rijkschroeff twee voorname speerpunten in de koers die ze willen varen met Rieken & Oomen: diversiteit en samenwerkingsgericht leiderschap.

Straus: “De afgelopen 30 jaar heeft Rieken & Oomen veel vrouwen bemiddeld op mooie posities. Daar staan we echt bekend om. Diversiteit is echter breder dan alleen de verhouding tussen mannen en vrouwen. Het gaat ook over persoonskenmerken, achtergrond, leeftijd et cetera. Deze brede definitie van diversiteit willen we met Rieken & Oomen nog verder ontwikkelen.”

“We werken voor beide organisaties en plukken daar iedere dag de vruchten van.”

Wat betreft leiderschap zien de twee dat steeds vaker een nieuw type leider/bestuurder wordt gevraagd. “Deze vorm van leiderschap typeert zich onder andere als samenwerkingsgericht en verbindend”, legt Straus uit. “Leiderschap in samenwerkingsvraagstukken is ook een van de kerncompetenties van Rijnconsult. Samen met onze collega’s van Rijnconsult willen we onze expertise met betrekking tot dit type leiderschap nog verder verdiepen.”

“De impact van samenwerken in ketens en netwerken op de manier waarop publieke organisaties gestructureerd zijn is een dominante ontwikkeling in de adviespraktijk van Rijnconsult”, vult Rijkschroef aan. “Dit heeft ook zijn invloed op het gevraagde leiderschapsprofiel waarnaar wij zoeken vanuit Rieken & Oomen. Naast diversiteit is ook governance voor ons een belangrijk thema. En dan doel ik met name op de veranderende rol van toezichthouders en het meer horizontaal georiënteerde leiderschap dat nodig is om in keten- en netwerksamenwerking rond publieke vraagstukken succesvol te zijn.”

Win-win

Ook op andere vlakken is de nauwe samenwerking met Rijnconsult belangrijk voor Rieken & Oomen, geven Rijkschroef en Straus aan.

“Ik zie de samenwerking vooral ook als persoonlijk verrijkend”, aldus Straus. “Inhoudelijk zijn er vele vlakken waar wij elkaar versterken. Niet alleen op het gebied van leiderschap in samenwerkingsvraagstukken, maar ook andere thema’s. Onze Rijnconsult-collega’s werken vaak in dezelfde sectoren. De vraagstukken die daar spelen kennen we dus van dichtbij. Wij kunnen ons zo snel inleven in onze opdrachtgevers, maar via onze collega’s hen ook verder in de organisatie ondersteunen als zij daar behoefte aan hebben.”

“We werken voor beide organisaties en plukken daar iedere dag de vruchten van”, geeft Rijkschroeff aan. “Onze ervaringen vanuit die interimrollen zetten we in bij de recruitment van soortgelijke functies. Omdat we uit deze ervaring herkennen wat nodig is in een dergelijke rol kunnen we snel schakelen met de collega’s van Rijnconsult en de opdrachtgever om de geschikte benadering van voorliggende vraagstukken te bespreken en samen met onze searcher het juiste netwerk van kandidaten aan te boren.”

“Met de kandidaten kunnen we vanuit de dagelijkse praktijk en de daarin spelende thema’s en speerpunten verkennen hoe zij zich daartoe verhouden en welke toegevoegde waarde zij kunnen hebben in deze werkomgeving”, vervolgt ze. “Daarnaast hebben de collega’s van Rijnconsult veel aan onze expertise wanneer zij in hun opdrachten tegen bemensingsvraagstukken aanlopen. Win-win dus!”