Oost NL kiest adviesbureaus voor investeringsfonds in Gelderland

16 augustus 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Fondsmanager Oost NL heeft drie partijen geselecteerd ter ondersteuning van de ontwikkeling van innovatieve en baanbrekende businesscases voor het Perspectieffonds Gelderland. Het betreft Deloitte en het consortium Buck Consultants/Catena Investments/Royal HaskoningDHV en KplusV/ERAC.

Het Perspectieffonds Gelderland (PFG) is een fonds van de provincie Gelderland dat investeert in ondernemingen en projecten die een bijdrage leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, circulaire economie, biodiversiteit en bereikbaarheid. Via het PFG wil de provincie de innovatiekracht van de ondernemingen versnellen en versterken.

Als fondsmanager heeft Oost NL de opdracht om tot goed financierbare businesscases te komen. Om dit traject te versnellen heeft Oost NL de hulp ingeschakeld van de drie partijen. Met de samenwerking wordt extra kennis aan boord gehaald om impactvolle investeringen te doen.

Perspectieffonds stimuleert de innovatiekracht van Gelderse ondernemingen

“We zijn volop bezig met het neerzetten van het fonds en het begeleiden van de eerste cases met onze ontwikkelkracht. We hebben zelf nog niet alle kennis in huis. In deze fase is extra expertise dan ook van harte welkom om snelheid te behouden”, aldus Pieter Dillingh, MT-lid Perspectieffonds Gelderland bij Oost NL.

Concrete businesscases

In samenwerking met Deloitte, Buck Consultants/Catena Investments/Royal HaskoningDHV en KplusV/ERAC zal worden gewerkt aan het ontwikkelen en opstellen van concrete businesscases. De door de kennispartners ingebrachte expertise heeft vooral betrekking op de ontwikkeling van haalbare businesscases op het snijvlak van ruimte, innovatie en maatschappij.

Hierbij valt te denken aan thema’s als verwaarding van het mestoverschot, stikstof, verdroging en investeringen in alternatieve energievoorziening en -systemen (zoals warmtenetten) en gerichte investeringen in gebieden, campussen en gebouwen die van bijzonder belang zijn voor de Gelderse (kennis)economie.

Publiek-private financiering

Investeringen uit het PFG zijn altijd afhankelijk van cofinanciering uit de markt. De kennis van de samenwerkingspartners moet de projecten dichter bij een mogelijke investering brengen, ook door bij te dragen aan een duidelijke financieringsvraag.

“Met het Perspectieffonds Gelderland zal een versnelling worden gegeven aan de verduurzaming van belangrijke economische sectoren in Gelderland.”

Een goede aansluiting op de eisen van de kapitaalmarkt maakt het makkelijker om cofinanciering binnen te halen. Zo moet de €200 miljoen die provincie Gelderland in het fonds stopt minimaal worden verdubbeld tot €400 miljoen. Daarbij wordt opgemerkt dat de totale investering in Gelderland zelfs kan oplopen tot €1 miljard.

De handschoen opgepakt

KplusV – dat veel ervaring heeft in het opzetten, beheren en evalueren van (publieke) investeringsfondsen voor maatschappelijke transities – reageert verheugd op de samenwerking. “Deze investering in de ontwikkelkracht om complexe projecten en maatschappelijke uitdagingen financierbaar te krijgen is de impuls waar Gelderland al jarenlang op zit te wachten. Wij zijn blij dat nu de handschoen opgepakt kan worden”, aldus Hendrik van Meulen en Huub Smulders, algemeen directeuren van KplusV en ERAC

“Met het Perspectieffonds Gelderland zal een versnelling worden gegeven aan de verduurzaming van belangrijke economische sectoren in Gelderland, omdat het Perspectieffonds bedrijven in staat stelt om langjarig te investeren in transities”, stelt Paul Bleumink, managing partner van Buck Consultants.

“Het is mooi dat de provincie dit proactief oppakt en we zijn zeer verheugd hier de komende jaren een bijdrage aan te kunnen leveren vanuit onze expertise in strategievorming, (maatschappelijke) businesscase-ontwikkeling, publiek-private samenwerking en financiering”, voegt Deloitte-partner Lennert Middelkoop toe.