KplusV ondersteunt Den Haag bij realiseren circulaire ambities

05 juli 2021 Consultancy.nl 1 min. leestijd

Experts van adviesbureau KplusV ondersteunen de gemeente Den Haag bij het circulair maken van haar inkoop- en aanbestedingsactiviteiten.

Hierbij maakt de gemeente gebruik van de rapid circular contracting (RCC)-aanpak van KplusV. Ter aanvulling hanteert Den Haag daarnaast de optimal scans-methode van adviesbureau Optimal Planet, dat klanten helpt bij duurzaamheidsvraagstukken. Met deze twee instrumenten kiest de gemeente voor meetbare circulariteit. 

De samenwerking tussen de drie partijen is uniek. “Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis wordt een circulaire inkooptransformatie gekoppeld aan het bewust en gericht aanhaken van de interne gemeentelijke organisatie bij de transitie naar circulair en maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap”, zegt een persvoorlichter van KplusV. 

KplusV ondersteunt Den Haag bij realiseren circulaire ambities

Een gouden combinatie

De RCC-methodiek gaat uit van co-creatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierdoor worden leveranciers uitgedaagd zich te profileren aan de hand van de doelstellingen van de gemeente, zoals meer circulariteit. En dat levert een blijvende focus op, temeer omdat opdrachtnemers worden afgerekend op het verwezenlijken van doelstellingen.

Maar hoe kun je vaststellen of die ambities daadwerkelijk worden gerealiseerd? Daarvoor gebruikt de gemeente de optimal scans-aanpak. Deze helpt Den Haag om de impact van de activiteiten van de opdrachtnemer te concretiseren en kwantificeren, op grond waarvan kan worden vastgesteld of de doelstellingen zijn behaald.

Op die manier wil Den Haag zijn ambities in de praktijk brengen en marktpartijen stimuleren tot het realiseren van innovatieve, circulaire oplossingen. 

Voorgeschiedenis

KplusV lanceerde de RCC-aanpak een aantal jaar geleden. Inmiddels gebruiken tal van organisaties uit verschillende sectoren de methodiek om hun inkoop- en aanbestedingsactiviteiten circulair te maken. Denk naast publieke organisaties ook aan koffiebedrijven, vastgoedontwikkelaars, sportcomplexuitbaters en wegenbouwers.