Royal HaskoningDHV en Novius brengen de fysieke en digitale wereld samen

07 juli 2021 Consultancy.nl 7 min. leestijd

Royal HaskoningDHV is al vele jaren een grote naam in de ingenieurswereld. Eind vorig jaar deed de multinational met zo’n 6.000 medewerkers de nodige wenkbrauwen fronsen met de overname van Novius: wat moest een specialist in de fysieke omgeving met een bureau dat zich richt op het digitale domein? Volgens David de Graaf, Director Digital Consultancy & Data Solutions, vormt de combinatie echter hét antwoord op de toekomst van beide werelden, die almaar verder vervlochten raakt.

“Royal HaskoningDHV heeft heel veel kennis van de fysieke wereld – hoe moet nou een vliegveld, haven, brug of gebouw eruitzien om de komende 20 jaar attractief te zijn? Wij hebben heel veel kennis van de digitale wereld – denk onder meer aan ontwerpen vanuit klantervaring, datagedreven werken en het opstellen van de digitale strategie en bijbehorende architectuur. Op zichzelf zijn dit al sterke elementen, maar samen is het nog veel sterker. In combinatie met elkaar zijn we vanuit de markt heel interessant”, begint De Graaf.

“Recent hebben we bijvoorbeeld een grote tender gewonnen in het klassieke werkveld van Royal HaskoningDHV terwijl we zeker niet de laagste prijs in vergelijking tot de concurrentie hadden”, vervolgt hij met een brede glimlach. “We wonnen precies omdat we die digitale component heel sterk hadden ingebed. Daardoor zijn we duurder, maar de klant herkende dus de meerwaarde: ‘Dit is precies wat we zoeken!’”

Royal HaskoningDHV en Novius brengen de fysieke en digitale wereld samen

Digitale tweeling

Waarschijnlijk symboliseert niets deze synergie zo goed als de digital twin, een innovatieve oplossing waarin de fysieke en virtuele ruimte samenkomen. “Een digital twin is een virtuele representatie van fysieke objecten of processen”, legt De Graaf uit. “Stel dat ik een waterzuiveringsbedrijf heb, dan kan ik de hele installatie zoals die in het echt is nabouwen in een digitale omgeving, zowel qua hoe die eruit ziet als qua gedrag van de zuiveringsprocessen.”

Op deze manier kunnen allerlei simulaties worden gedraaid en voorspellingen worden gedaan richting de toekomst. “Wat bijvoorbeeld als we te maken krijgen met een toxische lozing – hoe loopt dat dan door mijn systeem heen en hoe kan ik dat managen? Of als we de productie verdubbelen of op een bepaald punt het proces aanpassen – welke gevolgen heeft dit dan?”

Zo komen in de digital twin de werelden van Royal HaskoningDHV en Novius bij elkaar. “Royal HaskoningDHV weet bijvoorbeeld alles van waterzuiveringen en asset management, wij weten alles van enterprise architectuur en informatiemanagement. Bovendien brengen we ook de benodigde verandermanagementcapaciteit mee. Daardoor kun je de inzichten die je opdoet met de digital twin ook daadwerkelijk toepassen binnen de organisatie en ontwikkelen we de competenties die daar voor nodig zijn”.

Ook illustreert de digital twin wat de krachtenbundeling kan betekenen voor de eigen processen binnen Royal HaskoningDHV. “We helpen natuurlijk klanten met hun digitale transformatie, maar ook het engineeringproces zelf is zwaar aan het digitaliseren. De manier waarop een vliegveld, brug of haven wordt ontworpen is over vijf jaar niet meer hetzelfde als nu, en daarin spelen digitale innovaties een beslissende rol.”

Richting de toekomst wordt de waarde van digital twins en andere oplossingen nog groter, zo voorspelt De Graaf. “De wereld wordt alleen maar complexer. Alles beïnvloedt elkaar zodat je dingen niet meer goed los van elkaar kunt bekijken. Ook deze ontwikkeling zal je gespiegeld zien in de virtuele wereld. De engineeringkennis van Royal Haskoning en de kennis van digitalisering van Novius kan bijdragen aan het ontwikkelen van geïntegreerde planning-, control- en monitoringsystemen, die – aan elkaar gekoppeld – kunnen leiden tot een hoog geautomatiseerde vorm van Total Operations Management.”

“Zo kun je meerdere digital twins in de waterketen onderling koppelen en koppelen aan klimaatmodellen, verwachte aanvoer van schoon en verontreinigd water, de mate van vervuiling en verwachte waterstanden in rivieren. Hierdoor wordt een optimale bedrijfsvoering mogelijk. Ook de financiële afhandeling van het hele bedrijfsproces kan hieraan worden gekoppeld.”

Comprehensive architecture

Toen Schiphol enkele jaren geleden besloot een nieuwe terminal en pier aan te leggen, selecteerde de luchthaven verschillende partijen, waaronder RoyalHaskoningDHV – traditioneel sterk in de airport business – en Novius. “De lat lag hoog”, vertelt De Graaf. “Deze nieuwe terminal en pier moet de beste van de wereld worden.”

David de Graaf, Novius

Novius werd gevraagd om het ontwerp te maken van alle operationele en digitale systemen op de nieuwe pier en terminal. “Dit gaat over een vijfentwintigtal typen systemen als security lines, body scans, toegangspoortjes, camera’s, beeldschermen, sensoren, datacommunicatienetwerken, technische ruimtes, omroepsysteem en dergelijke, maar ook de vele tientallen planning-, control- en monitoringsystemen, die in het goed geoutilleerde rekencentrum van Schiphol draaien en waarmee al de operationele systemen worden bediend en onderling verbonden.”

Traditioneel gaat een bouwbedrijf aan de slag met het ontwerpen van de fysieke constructie van het gebouw. Later worden daarin allerlei voorzieningen gerealiseerd. “In dit geval ging het echter anders”, legt De Graaf uit. “Al in de ontwerpfase van het gebouw zaten architecten en analisten van Novius met de ontwerpers van de pier aan tafel. Zo kon van meet af aan rekening gehouden worden met zaken als een goede ondersteuning van het passagiersproces, de vliegtuigafhandeling en voorzieningen voor marechaussee, beveiligingsmedewerkers, medewerkers van Schiphol, catering, calamiteiten et cetera.”

“De moderne operationele systemen en de mogelijkheden van informatietechnologie kreeg zo een stevige invloed op de bouwkundige keuzes en de inrichting van de pier. Dus niet eerst bouwen, en daarna de ‘spullen’ erin, maar een volledig geïntegreerd en daardoor beter en meer flexibel ontwerp. Wij noemen dit ‘comprehensive architecture’: alle aspecten worden in samenhang gebracht”, aldus De Graaf, die het project ziet als een schoolvoorbeeld van de gecombineerde kracht van de kersverse partners.

1 miljard levens verbeteren

Dankzij de nieuwe internationale groeimogelijkheden kan Novius ook zijn impact naar een hoger plan tillen. “We dragen maar wat graag bij aan de grote doelstelling ‘Enhancing society together’, en om het leven van 1 miljard mensen op deze planeet positief te beïnvloeden met behulp van digitalisering. Dat is natuurlijk nogal een statement, en het is geweldig nu ook op dat niveau te kunnen opereren.”

Dit grotere bereik biedt ook nieuwe kansen voor de consultants van Novius. “We blijven doen wat we al deden, maar dat versterken we en breiden we uit op de snijvlakken die we hebben met Royal HaskoningDHV. Er komen meteen al heel veel internationale kansen op ons af, en onze mensen vinden het heel leuk om eens projecten te kunnen doen aan de andere kant van de wereld. Daarnaast biedt zo’n grote moederorganisatie veel nieuwe groeikansen en mooie programma’s voor personal en management development.”

Tegelijkertijd benadrukt De Graaf dat Novius zijn eigen kracht als middelgrote boutique consultant wil behouden. “Dat rebelse willen we vasthouden. Dat is ook onze opdracht binnen Royal HaskoningDHV: conformeer je niet aan het grote apparaat, blijf ondernemend en vernieuwend.”

Daarmee blijven Novius en Royal HaskoningDHV ook trouw aan de kracht van de samenwerking. “Dat ondernemende heb je keihard nodig in de digitale wereld, waarin alles voortdurend verandert. Dus ook in die zin zijn wij nu de digitale en verandercomponent binnen de fysieke wereld van Royal HaskoningDHV. Samen komen we nóg verder in het samenbrengen van de fysieke en digitale wereld van morgen.”