AT Osborne werkt mee aan nieuw Bravis ziekenhuis

29 juni 2021 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bravis Ziekenhuis is op weg naar een nieuwe hoofdlocatie op locatie de Bulkenaar, centraal gelegen in het werkgebied van het ziekenhuis tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Bij de voorbereiding op het nieuwe ziekenhuis wordt Bravis bijgestaan door experts van AT Osborne.

Het Bravis ziekenhuis is op 1 januari 2015 ontstaan na een fusie tussen het Lievensberg ziekenhuis in Bergen op Zoom en het Franciscus ziekenhuis in Roosendaal. Na jaren vanuit twee hoofdlocaties te opereren kiest het ziekenhuis er in de toekomst voor om vanuit één locatie te opereren. In de Bulkenaar wordt de complexe en dure ziekenhuisvoorzieningen samengebracht in een volledig nieuw ziekenhuis. 

“Een prachtige kans om alle belangrijke ontwikkelingen in ziekenhuisland ook te vertalen in een mooi, nieuw en functioneel ziekenhuisgebouw”, aldus Leo Simons, Manager Bedrijfszaken bij Bravis ziekenhuis.

AT Osborne werkt mee aan nieuw Bravis ziekenhuis

Tijdens de huidige Programma van Eisen fase zijn Robin Rudolphie en Renee Dooyeweerd van AT Osborne in de rol van programmamanager betrokken. “Onze drive is een omgeving creëren waar organisaties, maar vooral mensen baat bij hebben. Bijdragen aan een gezonde samenleving vinden we daarbij belangrijk,” vertelt Rudolphie. 

Dooyeweerd vult hem aan: “Bij Bravis herkennen we de sterke ambitie om een ziekenhuis te creëren dat klaar is voor de toekomst, zorg biedt die bijdraagt aan kwaliteit van leven van patiënten en een plezierige plek is om te werken. Om dat te doen met nieuwbouw is een unieke kans; die krijg je niet vaak! Ook voor ons als adviseurs is het een prachtige opdracht.” 

Brede betrokkenheid

Voor de gehele Programma van Eisen fase heeft AT Osborne een aanpak opgesteld. “Bij de selectie hadden we die in de basis al uitgewerkt en gepresenteerd. We verkennen eerst gezamenlijk de ambities met themagroepen. Dan verdiepen we ons in de concepten en principes per programmagroep. Dat verrijken we met gebruikersgroepen tot een volledig Programma van Eisen”, legt Dooyeweerd uit.

Om ontwikkelingen binnen en buiten het ziekenhuis te vertalen naar toekomstbestendige huisvesting, zoeken Rudolphie en Dooyeweerd de samenwerking met een diversiteit van mensen in het ziekenhuis; van artsen en verpleegkundigen tot stafmedewerkers en catering. En patiënten natuurlijk.

Nieuwe Bravis Ziekenhuis op locatie de Bulkenaar

“We gaan graag met iedereen aan de slag, om ontwikkelingen binnen en buiten het ziekenhuis te vertalen naar toekomstbestendige huisvesting,” zegt Dooyeweerd. “Eerst denken we na over de ambities en wat we willen, daarna over de meest passende indelings- en huisvestingsconcepten om dat te bereiken en de match met de toekomstige zorg- en werkprocessen. Dat werken we uit tot alle eisen aan het gebouw, zodat het daarna echt ontworpen kan worden,” legt Rudolphie uit. 

Zo wordt een zorgvuldig proces doorlopen, waarbij steeds meer mensen worden betrokken om tot een gedragen, compleet en gedegen programma van eisen te komen. Deze wordt aan het eind van dit jaar opgeleverd. 

Ambities voorop

Deels afgeleid van de visie zijn acht centrale thema’s benoemd, zoals de mens centraal, de gezonde werkomgeving, ordening en samenhang, smart hospital en duurzaamheid. Dooyeweerd: “Met een grote groep medewerkers en patiënten werken we die thema’s uit in ambities en uitgangspunten voor de programma’s die daarna uitgewerkt worden.” 

Rudolphie vult aan: “Het met elkaar benoemen en vaststellen van ambities (wat je wilt bereiken, voordat je kiest hoe) helpt straks bij het maken van keuzes uit de vele mogelijke oplossingen.”

Bravis wil een ziekenhuis realiseren waar de patiënt en bezoeker zich welkom en op zijn gemak voelt én dat een prettige werkomgeving biedt voor medewerkers om met trots en plezier te werken. “In het nieuwe ziekenhuis gebruiken we nieuwe technologie op een slimme manier, zonder dat die te dominant is en verliezen we niet de persoonlijke aandacht voor de patiënt.”

Dooyeweerd vervolgt: “Om wendbaar te blijven moet het gebouw kunnen meebewegen met verschillende samenwerkingsvormen en de gewenste manier van zorg organiseren. Het gebouw is duurzaam én draagt actief bij aan gezondheid.”

Renee Dooyeweerd en Robin Rudolphie op de nieuwe locatie

Samen bepalen

“Voor de medewerkers is een belangrijke rol weggelegd: we moeten samen bedenken in welk gebouw zij straks het beste kunnen werken,” benadrukt Dooyeweerd. “Het programma van eisen is echt hét moment waarop we kunnen bepalen hoe het nieuwe Bravis vorm krijgt. Het is de kunst om niet te snel in hokjes (kamertjes, afdelingen) te denken, maar aan wat er moet gebeuren. Nieuwbouw is hard werken, een traject van lange adem, maar wel met een mooi vooruitzicht.” 

Bij de verdere uitwerking van alle ambities en wensen houdt het projectteam rekening met de kaders. AT Osborne is naast het organiseren van het programma van eisen ook gevraagd mee te denken op onderwerpen als omvang, fasering, en investeringskosten. 

Bravis gaat uit van een nieuwbouw in twee fasen, waarbij na realisatie van fase 1 de bestaande locatie Roosendaal nog enkele jaren in gebruik blijft. “Voor het kiezen van de verdeling van activiteiten over de beide locaties hebben we een aanpak en analyse opgesteld waarin we kijken naar medisch- en zorginhoudelijke, bedrijfsmatige en huisvestingsaspecten, investering en exploitatie”, legt Rudolphie uit.

“Samen zullen we kritisch blijven op het aantal te realiseren vierkante meters. Bravis wil voorkomen dat ze te groot bouwen en wil niet onnodig geld in stenen investeren, maar juist in zorg, technologie en personeel. De samenhang tussen organisatie, techniek en huisvesting heeft daarom onze voortdurende aandacht.”