AMC vernieuwt behandelruimte voor acute psychiatrische zorg

03 augustus 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

AT Osborne heeft het ontwerp- en uitvoeringsproces begeleid van de recente verbouwing van de gloednieuwe High Intensive Care-ruimte van het Amsterdam UMC, locatie AMC. In het nieuwe ontwerp draait alles om het bevorderen van contact.

Op de High Intensive Care worden patiënten behandeld die acute psychiatrische zorg nodig hebben in het kader van uiteenlopende en soms gecombineerde diagnoses. Hierbij valt te denken aan een psychose, depressie en/of suïcidaliteit of een bipolaire stoornis, maar ook ter observatie en diagnostiek. Een team van verpleegkundigen, psychiaters, artsen, psychologen, maatschappelijk werkers en therapeuten geeft 24-uurszorg in de nieuwe unit.

Wat de patiënten die op de afdeling terechtkomen gemeen hebben is dat ze tijdelijk niet in staat zijn om thuis voor zichzelf te zorgen en daarom opgenomen worden. De nieuwe unit is begin april opgeleverd, middenin de piek van de coronacrisis.

Aan de basis van de nieuw ontwikkelde behandelruimte staat AT Osborne, een toonaangevend multidisciplinair adviesbureau met circa 150 professionals, gespecialiseerd in ruimtelijke vraagstukken. Het adviesbureau heeft een sterk trackrecord weten op te bouwen in het begeleiden van grootschalige programma’s. In het project voor het AMC heeft AT Osborne het ontwerp- en uitvoeringsproces mogen begeleiden.

AMC vernieuwt behandelruimte voor acute psychiatrische zorg

De verbouwing leidt tot betere acute psychiatrische zorg. In de oude situatie bestond de gesloten psychiatrische afdeling van locatie AMC uit twaalf acute bedden, die gebruikt werden voor psychiatrisch patiënten uit Amsterdam en omgeving die niet kunnen wachten op reguliere zorg.

De ruimtes voldeden echter niet langer aan de moderne eisen. Er waren vier separeerruimtes (waar mensen worden afgezonderd van de rest van de afdeling) die steeds minder werden gebruikt.

Eén-op-één begeleiding

Waar voorheen bij gevaar voor personeel of patiënten een separeercel gebruikt werd, draait het bij de huidige indeling juist om het bieden van één-op-één begeleiding aan de betreffende patiënt. Dat gebeurt in aparte ruimtes die IC-units worden genoemd. De oude separeercellen zijn omgebouwd tot twee IC-units waarvan één IC-unit een Extra Beveiligde Kamer (EBK) heeft.

De EBK is een ruimte die kan worden afgesloten, maar het contact met de patiënt wordt behouden door een groot en beveiligd raam en beeldspraakverbinding via een interactief beeldscherm.

De afgelopen maanden is de gesloten afdeling Psychiatrie, op locatie AMC, verbouwd tot een “warm nest”, zoals het AMC voor ogen had. Kortom, geen luikjes, hokjes, loketten of kantoren meer, en zo goed als geen ruimtes die verboden zijn voor patiënten.

Naast de IC-units zijn ook de woonkamers en de comfortrooms verbouwd op basis van een ontwerp ter bevordering van herstel en welzijn. Uit onderzoek blijkt dat een dergelijke healing environment ook negatieve emoties als angst, stress en agressie kan reduceren.

High Intensive Care-model

Met de renovatie sluit het gebouw nu beter aan op de werkwijze die de afdeling Psychiatrie sinds enige jaren hanteert: het zogenaamde High Intensive Care model (HIC). Het betreft een model voor kortdurende klinische opname in de geestelijke gezondheidszorg dat werd ontwikkeld door diverse GGZ-partners. Een centrale pijler in het model vormt het terugdringen van dwang en drang, met de aandacht gericht op het herwinnen van de eigen regie van de cliënt.

De nieuwe indeling is gecentreerd rondom het maken van contact. Waar patiënten voorheen het gevoel hadden dat ze een kantoor niet in mogen lopen, of dat er eigenlijk geen plek was om zich even terug te trekken buiten hun slaapkamer, is er nu een open, relaxte leefruimte én zijn er psychiatrische intensive care-units waar patiënten als dat nodig is één-op-één kunnen worden verpleegd.

Terugblikkend op het grootschalige project en hun bijdrage, laat een woordvoerder van AT Osborne weten: “Door de complexiteit en de specifieke eisen en wensen van de afdeling is er nauw samengewerkt met alle betrokken partijen om tot het beste resultaat te komen.”