Mkb’s boekten in 2020 opvallend veel winst

03 juni 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Middelgrote en kleine bedrijven boekten in 2020 gemiddeld genomen bijna 10% winst. Een hoopvolle conclusie, maar hoe kan die kloppen in een door het coronavirus ontwricht jaar? Onder andere door toedoen van de Rijksoverheid.

In 2020 kromp de Nederlandse economie volgens cijfers van het CBS met 3,8%. Niet voor niets zagen veel bedrijven hun omzetten flink teruglopen. Toch blijkt uit een onderzoek van accountantsorganisatie SRA dat Nederlandse middelgrote en kleine bedrijven gemiddeld genomen hun omzet licht zagen stijgen. 

Voor hun studie analyseerden de onderzoekers van de branchevereniging ruim 6.600 jaarverslagen van middelgrote en kleine bedrijven, die bij elkaar opgeteld afgelopen jaar €14,7 miljard omzetten – 0,6% meer dan in 2019. 

Omzetontwikkeling 2020 in vergelijking met 2019 naar sector

Per sector verschillen de omzetontwikkelingen echter sterk. Door de verschillende lockdowns slonken de omzetten van middelgrote en kleine horecabedrijven in 2020 met maar liefst 21,5%. Mkb’s actief binnen de automotive-sector zagen eveneens hun omzet dalen (-4,7%) – voornamelijk doordat door al het thuiswerken de auto vaker voor de deur bleef staan.

Voor andere middelgrote en kleine ondernemers pakten de verschillende coronamaatregelen juist gunstig uit. Zo zagen mkb-ondernemingen binnen de detailhandel hun omzet gemiddeld genomen met 9,9% stijgen.

Ook middelgrote en kleine bedrijven uit de bouwbranche profiteerden van de Covid-19-pandemie (omzet: +3,7%), aldus de onderzoekers. “Door het thuiswerken hadden mensen meer aandacht voor het huis en alles daaromheen. Bovendien hadden zij geld uit te geven dat niet naar bijvoorbeeld vakanties of kleding ging.”

Winstontwikkeling 2020 in vergelijking met 2019 naar sector

Terwijl de omzet voor middelgrote en kleine bedrijven slechts lichtjes toenam, steeg hun winst gemiddeld genomen met maar liefst 9,3%. “In 2020 wist 53% zijn winst stabiel te houden of te verhogen. Circa 32% zag zijn winst zelfs met minimaal 50% toenemen. Niettemin kampte 25% van de middelgrote en kleine bedrijven met een winstdaling van minimaal 50%. De verschillen waren dus groot”, benadrukt SRA.

En die verschillen in winstontwikkeling komen duidelijk naar voren wanneer de sectoren met elkaar vergeleken worden. Zo nam de winst binnen de detailhandel gemiddeld genomen toe met maar liefst 42,2%, terwijl horecaondernemers hun winst zagen dalen met meer dan 30%.  

Hoe kan dat nou?

Het is beslist opmerkelijk: gemiddeld genomen bijna dubbele winstcijfers ten tijde van een gigantische mondiale crisis. “Deels is dit te verklaren door de afgenomen kosten als gevolg van de steunmaatregelen van de Rijksoverheid, zoals de NOW-regeling”, zegt Harry Marissen, bestuurslid bij SRA. 

Daarnaast schonken bedrijven tijdens de pandemie de nodige aandacht aan hun kasstromen, wat eveneens hun winst heeft verhoogd. Zo verlaagden veel ondernemingen hun investeringsbudgetten en keerden ze geen winst uit. Ook de personeelskosten – waaronder de reiskosten – vielen door het thuiswerken minder hoog uit. Dat geldt eveneens voor de stook-, onderhoud- en schoonmaakkosten. 

Maar, zo laat Marissen met klem weten: “Een gemiddelde doet per definitie geen recht aan individuele gevallen. Toch stemmen de gemiddelde cijfers voor het jaar 2020 ons hoopvol.”