Quoratio lanceert dienstverlening voor het sociaal domein

31 maart 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Consultancybedrijf en detacheerder Quoratio heeft een nieuwe praktijk gelanceerd die zich focust op het sociaal domein.

De nieuwe praktijk vormt de vierde pijler van het bedrijf, naast de bestaande dienstverlening gericht op HR process & payroll, gezondheidszorg en finance & control. De Sociaal Domein en Uitkeringen-praktijk zal gemeenten en uitvoeringsinstanties gaan ondersteunen met het op orde krijgen en naar een hoger niveau tillen van de bedrijfsvoering voor sociaal domein-vraagstukken.

Het sociaal domein geldt als een containerbegrip voor allerlei taken die gemeenten moeten uitvoeren voor burgers, inwoners en kwetsbare groepen. Het omvat alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Complexe administratieve processen makkelijker maken

Meer sociaal domein-taken naar gemeenten

Sinds de doorvoering van de grote decentralisaties van taken (vanaf 2015), is een groot aantal nieuwe verantwoordelijkheden overgeheveld vanuit het Rijk naar gemeenten. Zij hebben daarmee ook allerlei sociaal domein-taken op hun bord gekregen.

Om een beeld te geven hoe groot deze portefeuille aan taken is: in 2018 gaven gemeenten gezamenlijk bijna €25 miljard uit aan het sociaal domein. In sommige gemeenten liepen de kosten de afgelopen periode zelfs dusdanig hoog op, dat ze bijna de helft van de begroting voor 2020 bedroegen.

Naast de toegenomen werkdruk die de uitvoering van deze taken met zich meebrengt, worstelen gemeenten ook met de complexiteit van de administratieve processen binnen het sociaal domein. Daarbovenop komt het feit dat de wet- en regelgeving sterk aan verandering onderhevig is, wat betekent dat gemeenten ook dienen mee te veranderen met de richtlijnen van het Rijk.

Quoratio: Impact maken op sociale administratie

Met de lancering van zijn Sociaal Domein en Uitkeringen-praktijk speelt Quoratio in op de vraag naar advies en ontzorging vanuit de markt. “De specialisten van Quoratio ondersteunen gemeenten, samenwerkingsverbanden uitvoeringsinstanties bij hun sociaal domein-taken”, zo valt te lezen op de website van de zakelijke dienstverlener.

“We helpen gemeenten en uitvoeringsorganisaties te anticiperen op veranderende wet- en regelgeving. Samen werken we aan administratieve lastenverlichting met als uitgangspunt bij te dragen aan sociale zekerheid. Met echte aandacht en een heldere kijk op de inhoud helpen wij in de uitvoering en leggen wij de verbinding met de gehele keten.”

De praktijk heeft in de twee maanden na de lancering een vliegende start gemaakt. Inmiddels maken Gemeente Amsterdam, SVB en GGNet gebruik van de diensten van het bureau.