Advies- en onderzoeksprojecten van KWINK groep in 2020

05 februari 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

KWINK groep heeft in 2020 – ondanks de beperkingen – vele impactvolle projecten mogen uitvoeren, waarmee het team een bijdrage heeft geleverd aan het vergroten van de maatschappelijke waarde van publieke organisaties.

Adviseurs van het bureau delen in een infographic op hun website een aantal hoogtepunten van de projecten die afgelopen jaar zijn uitgevoerd:

Strategisch advies

Ontwikkelen nieuwe aanpak taximarkt Amsterdam
We werken sinds anderhalf jaar mee aan een nieuwe aanpak voor de taximarkt in Amsterdam. Een veelzijdig traject: nieuwe technische oplossingen ontwikkelen voor intelligente toegang voor taxi’s in drukke gebieden en nieuwe regels ontwikkelen die we gebiedsgericht gaan inzetten. En natuurlijk het leukste: gesprekken met taxichauffeurs en -bedrijven, wethouder, raadsleden en bewoners van Amsterdam.

Verder lezen: Overvolle Amsterdamse taximarkt vraagt om beleidsherziening

Onderzoek en evaluatie 

Beleidsdoorlichting Douane
Voor de Douane was 2020 een bewogen jaar: Brexit voor de deur, de impact van corona, en een op handen zijnde ontvlechting van de Belastingdienst. We evalueerden de doeltreffend- en doelmatigheid van deze organisatie in het oog van de storm.

Cultuur en media 

Begeleiding opstellen bibliotheekconvenant
We hebben de bibliotheeksector verder geholpen door het begeleiden van partijen bij het opstellen van een Bibliotheekconvenant. We hebben met veel plezier digitale sessies georganiseerd waarin we hebben gebrainstormd, getoetst en verdiept. Zo kwamen we uiteindelijk tot een gedragen convenant.

Digitale en fysieke infrastructuur

Evaluatieprogramma Digital Trust Center
Het Digital Trust Center heeft als missie om 1,8 miljoen Nederlandse bedrijven weerbaarder te maken tegen toenemende cyberdreigingen. Met onze evaluatie en aanbevelingen hebben we handvatten geboden om het bereik en effect van het Digital Trust Center te vergroten.

Klimaat en energie 

Evaluatie duurzaamheidsprogramma Ermelo
Om in 2030 energieneutraal en in 2035 klimaatneutraal te zijn, heeft de gemeente Ermelo in 2016 een programmaplan duurzaamheid opgesteld. KWINK groep heeft inzichtelijk gemaakt in hoeverre de gemeente op koers ligt deze doelstellingen te behalen. 

KWINK Foundation

Stichting Critical Mass
Vanuit de KWINK Foundation hebben we ons ingezet voor Stichting Critical Mass. Deze stichting streeft naar een inclusieve samenleving en gebruikt interactieve games/tentoonstellingen om het gesprek hierover op gang te krijgen. We hebben door middel van sparringsessies geholpen om samen met Critical Mass na te denken over een duurzame toekomst voor de stichting.