KWINK groep evalueert Innovatiefonds Bibliotheekfunctie Flevoland

02 september 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd

KWINK groep voert een evaluatie uit van het Innovatiefonds Bibliotheekfunctie Flevoland. Het fonds startte in 2018 vanuit het doel om het bibliotheeknetwerk van Flevoland ook in de toekomst een centrale rol te laten spelen op het gebied van kunst, cultuur en educatie.

Te midden van een snel ontwikkelende wereld is ook de rol van de bibliotheek de afgelopen jaren flink veranderd. Waar de ‘bieb’ van oudsher een plek is om boeken te lenen, worden er vandaag de dag ook talloze andere activiteiten ontplooid op gebieden als kunst, cultuur en educatie. Willen bibliotheken deze rol behouden, dan zullen ze zich wel moeten blijven ontwikkelen.

Vanuit deze gedachte werd in de provincie Flevoland in 2017 het Innovatiefonds Bibliotheekfunctie opgericht. Het fonds is bedoeld om de maatschappelijke relevantie van de bibliotheek te versterken.KWINK groep evalueert Innovatiefonds Bibliotheekfunctie FlevolandEén deel van het fonds – dat in 2018 daadwerkelijk van start ging – is bestemd voor de bibliotheken zelf. Zij kunnen het geld gebruiken om hun dienstverlening te innoveren. Het andere deel is bestemd voor projecten van andere partijen maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers die kansen zien in innovatieve vormen van de samenwerking met de bibliotheek. Bij de start is afgesproken om in 2020 een tussentijdse evaluatie te laten uitvoeren.

Nu het Innovatiefonds twee jaar bestaat, heeft de provincie Flevoland KWINK groep gevraagd om een tussentijdse evaluatie uit te voeren. Het betreft een “toekomstgerichte evaluatie”, waarin de onderzoekers zowel zullen terugkijken als vooruitblikken.

“De nadruk ligt dus niet alleen op het evalueren van resultaten en effecten, maar ook het op het verzamelen van ervaringen, reflecties, succesfactoren en verbetermogelijkheden”, aldus KWINK groep. “Hieruit kan lering en inspiratie gehaald worden voor een toekomstgerichte aanpak, kunnen werkwijzen en samenwerkingen verbeterd worden en de impact versterkt.”

De onderzoekers zullen hun licht schijnen op drie hoofdthema’s: (1) het doel en de instelling van het Innovatiefonds, (2) de uitvoering en (3) de resultaten en effecten van het Innovatiefonds. “Om tot een oordeel te komen analyseren we beschikbare (beleids)documenten, aanvragen en monitoringsinformatie van het Innovatiefonds. Daarnaast voeren we gesprekken met het Innovatiefonds, de provincie, gemeenten, en maatschappelijke organisaties.”