KWINK groep blaast stichting voor maatschappelijke vraagstukken nieuw leven in

22 augustus 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

KWINK groep heeft een aantal jaar geleden de KWINK Foundation opgericht. De Foundation heeft tot doel ideële organisaties kosteloos ondersteuning te bieden op het gebied van strategische, organisatorische of maatschappelijke vraagstukken. Via deze stichting krijgen medewerkers van het adviesbureau tijd en ruimte om met deze vraagstukken aan de slag te gaan. De KWINK Foundation werkt sinds kort samen met Impact Matters, een platform dat het bedrijfsleven en ideële organisaties met elkaar verbindt. Inmiddels is de eerste opdracht via deze nieuwe samenwerking afgerond. Het Huidfonds had de primeur.

“Ik vind het belangrijk om iets te betekenen voor de maatschappij. Er zijn veel organisaties die baat hebben bij onderzoek en advies, maar die onvoldoende financiële middelen hebben”, vertelt Pauline Modderman, Consultant bij KWINK groep, naar aanleiding van het pro Deo-project voor het Huidfonds waar ze dit jaar aan heeft gewerkt. Het Huidfonds gaf in de lente van 2018 aan open te staan voor professionele ondersteuning, waarna Modderman naar voren werd geschoven om het fonds te begeleiden. De opdracht voerde ze uit in het kader van de KWINK Foundation, dat ideële organisaties kosteloos ondersteuning biedt. Denk daarbij aan advisering op het gebied van organisatorische, strategische of maatschappelijke vraagstukken. 

“Ik was blij dat ik gevraagd werd om het project voor het Huidfonds te doen, omdat dit precies een project is waarbij we een maatschappelijke organisatie helpen met hetgeen wij als KWINK groep goed kunnen”, vertelt Modderman over de opdracht. Ook Jantine van ’t Klooster, de directeur van het Huidfonds, is verheugd met de ondersteuning: “Het is heel erg leuk om samen te werken met goede professionals waarvan je ook merkt dat zij echt enthousiast zijn. Dat is toch anders dan wanneer je iemand inhuurt. Het zorgt voor een bepaalde energie die heel leuk is om te ervaren.”

KWINK groep start stichting voor maatschappelijke vraagstukken

De missie van het Huidfonds is om het belang van een gezonde huid onder de aandacht te brengen. Dit doet het Huidfonds onder andere door campagnes te voeren, voorlichting te geven en gericht onderzoek te doen. Het fonds wilde graag de impact van deze activiteiten en dus van de organisatie vergroten. Vanuit de stichting van KWINK groep werd besloten om het Huidfonds bij dat veranderproces te begeleiden. Daartoe schreven de twee partijen samen een Theory of Change (ToC), waarbinnen verschillende sleutelvragen werden vastgesteld. Deze zouden moeten worden geadresseerd om de verandering te realiseren, zegt Modderman. Ze noemt enkele voorbeelden: “Wat is de verandering die het Huidfonds teweeg wil brengen? Wie zijn doelgroepen van het Huidfonds? Hoe dragen de activiteiten van het Huidfonds bij aan de gewenste verandering?”

Modderman licht toe waar het schrijven van een ToC in de praktijk op neerkomt: “Wanneer je een Theory of Change opstelt, mag je in de organisatie duiken en in kaart brengen wat de logica is tussen de activiteiten die uitgevoerd worden en de beoogde impact. Een complex klusje. Samen met het Huidfonds spraken we over alle activiteiten die ze hebben ondernomen. Omdat we het Huidfonds nog niet zo goed kenden, konden we vragen stellen die hen weer aan het denken zetten.” Na enkele maanden was de ToC opgesteld, die vervolgens is verwerkt in het beleidsplan van het Huidfonds. Mede hierdoor kan het fonds in de toekomst de impact van zijn activiteiten vergroten. 

Modderman laat weten dat ze veel geleerd heeft van het project. Ze legt uit dat ze het in het bijzonder leerzaam vond om kennis te maken met de activiteiten en werkzaamheden van maatschappelijke organisaties: “Wanneer je voor een maatschappelijke organisatie werkt, leer je dat er in de praktijk weinig tijd is om stil te staan bij veranderlogica. Alle tijd die er is, wordt gestoken in activiteiten die bijdragen aan het ideële doel. Het werkt daarom goed om een manier te zoeken waarbij je nadenkt over de Theory of Change, dit helpt immers bij het daadwerkelijk maken van impact, terwijl je niet te veel tijd vraagt van de organisatie.”

Nu het eerste project succesvol is afgerond, geeft KWINK groep aan klaar te zijn om in de toekomst meerdere projecten te gaan uitvoeren voor ideële organisaties in het kader van de KWINK Foundation. Daarbij wordt samengewerkt met Impact Matters, een platform dat bedrijven en ideële organisaties aan elkaar verbindt. Impact Matters heeft tot doel medewerkers uit het bedrijfsleven op een inspirerende manier bij duurzaam ondernemen te betrekken, waardoor ideële organisaties de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om hun missie te realiseren. 

Lees ookKWINK groep evalueert Schoolleidersregister Primair Onderwijs.