KWINK groep evalueert Schoolleidersregister Primair Onderwijs

30 oktober 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

KWINK groep is door het ministerie van OCW en Schoolleidersregister PO ingeschakeld om een kwalitatieve evaluatie uit te voeren van de beroepsstichting. “Wij zien het belang van de erkenning van de functie van schoolleiders en zijn nieuwsgierig naar de rol die het Schoolleidersregister PO heeft gespeeld en in de toekomst kan spelen voor de professionalisering van deze beroepsgroep”, aldus het adviesbureau.

In 2013 werd het Schoolleidersregister PO opgericht vanuit de beroepsgroep zelf, om het beroep van schoolleider in het primair onderwijs verder te professionaliseren: “Het Schoolleidersregister PO heeft als doel om schoolleiders in hun praktijk in het primair onderwijs te versterken. Door de trends goed in beeld te brengen en te houden, kunnen schoolleiders voorbereid blijven op de veranderingen die de school binnenkomen én voorop blijven lopen. Zo kunnen ze de kinderen de beste kansen blijven bieden”, aldus de onafhankelijke stichting, die daarnaast stelt dat een aantoonbaar professionaliserende doelgroep bijdraagt aan het begrip voor de cruciale rol van schoolleiders in het primair onderwijs. 

In de cao voor schoolleiders is bepaald dat directeuren en adjunct-directeuren zich moeten registreren in het Schoolleidersregister PO. Daarbij moet een schoolleider kunnen aantonen dat hij of zij aan de basiskwalificaties voor schoolleider voldoet. Hierbij gaat het er onder meer om dat schoolleiders goed kunnen samenwerken, dat ze leren en onderzoeken bevorderen, visie-gestuurd werken en strategisch omgaan met hun omgeving. Ook beoordeelt het Schoolleidersregister PO of de schoolleidersopleidingen – die moeten worden doorlopen om (adjunct-)directeur van een of meerdere scholen te kunnen worden – aan de beroepsstandaard voldoen.

KWINK groep evalueert Schoolleidersregister Primair OnderwijsDe stichting benadrukt het belang van schoolleiders: “Uit onderzoek blijkt dat hoe beter de schoolleider is, hoe beter de leerresultaten op school zijn. Als een slechte school een goede schoolleider aantrekt, verbetert de kwaliteit van het onderwijs binnen een paar jaar.” Hierbij wordt ook gewezen op de bredere samenleving en de vele ontwikkelingen daarbinnen: “Denk bijvoorbeeld aan de jeugdzorg, digitalisering of informalisering. Schoolleiders hebben op school een voortrekkersrol om de veranderingen waar de school mee te maken krijgt op een goede manier binnen te brengen. Het is goed om de elkaar rap opvolgende trends ook jaar na jaar in beeld te houden. Het Schoolleidersregister helpt hierbij door de maatschappelijke trends te onderzoeken en kennisdeling mogelijk te maken. Als gids loods je zo als schoolleider de school met alle kinderen de toekomst in.”

Nu het Schoolleidersregister PO vijf jaar bestaat, vonden het ministerie van OCW en de stichting zelf dat het tijd was voor een kwalitatieve evaluatie. De uitvoering daarvan is in handen van KWINK groep, een Haags adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken met veel ervaring in het begeleiden van resultaat- en effectmeting. “De vraag ligt voor ons of het register de juiste en voldoende ondersteuning biedt aan de professionaliseringsactiviteiten van schoolleiders en welke bijdrage het register levert aan de professionalisering van individuele schoolleiders en de beroepsgroep als geheel”, aldus het bureau. “Daarnaast bekijken we of het register voldoende ondersteuning biedt aan de medewerkers van de Stichting Schoolleidersregister PO zelf.” 

De adviseurs van KWINK groep houden zich de komende tijd bezig met het enquêteren van schoolleiders en schoolbestuurders. Daarnaast spreken ze uitgebreid met schoolleiders en belangrijke organisaties en bonden in het primair onderwijs en voeren ze IT-workshops uit met medewerkers van de Stichting Schoolleidersregister PO.