KWINK groep neemt KNMI onder de loep voor de Tweede Kamer

30 juli 2019 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

KWINK groep voert momenteel een onderzoek uit naar hoe weerinstituut KNMI in de afgelopen vier jaar heeft gefunctioneerd. 

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) is het wetenschappelijke instituut van de Nederlandse overheid, gespecialiseerd in weerkunde, klimaatwetenschap en seismologie. Het instituut voorziet daarnaast het algemeen publiek, de overheid, de lucht- en de scheepvaart 24 uur per dag van weerberichten en waarschuwingen.

Het KNMI wordt gefinancierd door de overheid. Jaarlijks ontvangt het miljoenen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor onderzoek en de verdere bedrijfsvoering. Aangezien het weerinstituut op verzoek van de Tweede Kamer periodiek onderzoek verricht, is het belangrijk dat de financiële middelen optimaal worden ingezet. Om dit te waarborgen is besloten om een onafhankelijk extern bureau in te schakelen – KWINK groep. Het Haagse adviesbureau onderzoekt of de bijdrage aan het KNMI tussen 2014 en 2018 effectief en efficiënt is besteed.

Doorlichting

Bij het uitvoeren van de beleidsdoorlichting bestudeert KWINK groep bestaande onderzoeken en documenten over het functioneren van het KNMI. De resultaten worden getoetst bij verschillende betrokkenen, bijvoorbeeld de directie van het KNMI, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Financiën.

KWINK groep neemt KNMI onder de loep voor de Tweede Kamer

De zes belangrijkste taken van het KNMI worden in dit kader door het adviesbureau onder de loep genomen. Want hoewel het KNMI onder Nederlanders vooral bekendheid geniet vanwege de weerberichten die het verzorgt, doet het KNMI veel meer. Zo doet het KNMI naast het verzorgen van de weerberichtgeving en onderzoek bijvoorbeeld ook metingen om aardbevingen in kaart te brengen en is het namens Nederland internationaal betrokken bij aardobservatieprojecten.

Sterk trackrecord

KWINK groep heeft een lange staat van dienst in het uitvoeren van beleidsdoorlichtingen en evaluaties. Zo voerde KWINK groep de beleidsdoorlichting van het klimaatbeleid uit en keek het naar de effectiviteit van de bijdrage van het ministerie aan de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Het KNMI werd opgericht in 1854, destijds nog onder de naam Koninklijk Meteorologisch Observatorium. De organisatie was één van de eerste organisaties in de wereld die stormwaarschuwingen gaf en weerkaarten verspreidde. Sinds 1897 is het KNMI gehuisvest in De Bilt.