De belangrijkste inkooptrends en -ontwikkelingen in 2021

27 januari 2021 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Onderzoek onder bijna 400 inkoopprofessionals uitgevoerd door Supply Value geeft inzicht in de belangrijkste inkooptrends en -ontwikkelingen voor 2021.

1: Leveranciersmanagement

Leveranciersmanagement staat steevast in de top drie de laatste jaren, waarbij het onderwerp meerdere malen op nummer één is verschenen. Ondanks de vele ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in de wereld van inkoop, is het duidelijk dat leveranciersmanagement nog steeds de belangrijkste trend is voor het komende jaar.

Dit laat zien dat organisaties nog steeds de toegevoegde waarde zien in het samenwerken met leveranciers en hier ook steeds meer op gaan inzetten. Verder wordt duidelijk dat het beeld van een ‘traditionele inkoper’ met vooral een focus op prijs écht verleden tijd is en dat waarde creëren met leveranciers het nieuwe ‘traditionele’ inkopen is.

De belangrijkste inkoop trends & ontwikkelingen in 2021

De onderzoekers merken het toenemende strategische belang van de inkoopafdeling aan als de belangrijkste reden achter de grote interesse in deze trend. Organisaties besteden over het algemeen steeds meer uit, waardoor de kwaliteit van de bedrijfsvoering meer in handen komt van derden.

De invloed van leveranciers op de core business wordt daarmee groter, waardoor het juist managen van deze leveranciers van strategisch belang is voor het voortbestaan van een organisatie. Daarnaast fungeert de inkoopafdeling ook als een interface met de markt, dus de leveranciers. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de markt en daar snel op te anticiperen is leveranciersmanagement cruciaal.

2: Inkoop in lijn brengen met de business en strategie

Het afstemmen van inkoop op de business en strategie is een andere trend die steeds meer in opkomst is. Waar deze trend in 2018 nog op plaats zeven stond, staat hij in 2021 op de tweede plek.

Inkoop wordt binnen steeds meer organisaties gezien als een essentiële schakel in het succes van een organisatie. Inkoop heeft een duidelijke transformatie doorgemaakt naar een organisatieonderdeel dat een duidelijke bijdrage levert aan de bedrijfseconomische- en maatschappelijke doelen van een organisatie. Desondanks zijn veel organisaties er nog lang niet en zal het nog een tijd duren voordat inkoop een belangrijke strategische plek aan tafel krijgt, waarbij de potentiële impact optimaal kan worden benut.

3: Procesoptimalisatie binnen de inkoopfunctie

Met een stijging van twee plekken ten opzichte van afgelopen jaar sluit het optimaliseren van processen binnen de inkoopfunctie dit jaar de top 3 af. Organisaties zijn in het afgelopen bijzondere jaar op zoek gegaan naar andere manieren om kosten te besparen. Daarnaast wordt een organisatie wendbaarder door het optimaliseren van inkoopprocessen, waardoor er sneller kan worden ingespeeld op nieuwe omstandigheden.

De toenemende trend heeft volgens de onderzoekers alles te maken met de coronacrisis. Door de pandemie zijn veel organisaties kritisch naar de eigen processen gaan kijken om deze te optimaliseren. Het optimaliseren van de processen binnen de inkoopfunctie heeft zowel korte- als langetermijnvoordelen. Op de korte termijn zorgt het er vaak voor dat efficiënter kan worden gewerkt, met kostenbesparingen tot gevolg.

Daarnaast kan procesoptimalisatie op de lange termijn zorgen dat organisaties sneller kunnen reageren op ontwikkelingen in de omgeving. Door de coronacrisis werd bij veel toeleveringsketens van organisaties hard aan de boom geschud, wat er bijvoorbeeld voor heeft gezorgd dat veel organisaties het bevoorradingsproces kritisch zijn gaan evalueren en optimaliseren.

De overige inkooptrends in de top 15 van 2021:

 1. Contractmanagement
 2. Realiseren van inkoopbesparingen
 3. Risicomanagement
 4. Maatschappelijk verantwoord inkopen
 5. Sourcing-strategie heroverwegen
 6. Innovatiegericht inkopen
 7. Het ontwikkelen van inkoopprofessionals
 8. Categoriemanagement
 9. Early Supplier Involvement
 10. Procure-to-Pay
 11. Ontwikkelen van supplier ecosystems
 12. Inzetten van Industry 4.0-technologieën

Inkooptrends 2021 versus 2020

Ten opzichte van vorig jaar zijn de thema’s ‘inkoopbesparing’ en ‘risicomanagement’ relatief hard gestegen. Dat komt waarschijnlijk door de coronacrisis, zo blijkt uit het onderzoek. “Veel organisaties hebben dit jaar een pas op de plaats moeten maken. Ze hebben kritisch moeten kijken naar de interne organisatie om daar alles op orde te krijgen, in plaats van te focussen op groei en ontwikkeling”, lichten de onderzoekers toe. Pas daarna zal er weer gelegenheid zijn om verder te kijken naar de toekomst.

Ook wijzen de onderzoekers erop dat er steeds meer aandacht is voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) en duurzaam, circulair inkopen. “Ook dat is veranderd. Vooral voor organisaties in de publieke sector wordt dit thema steeds belangrijker.” Er wordt dan ook verwacht dat duurzaamheid in die sector meer prioriteit gaat krijgen. “Het maatschappelijke debat verandert. De consument vraagt steeds vaker naar duurzame producten”, aldus de experts.

Wie de onderzoeken uit 2019 en 2020 naast elkaar legt ziet ook dat de interesse in categoriemanagement flink gedaald is. In 2019 zetten inkopers dit thema nog op de zesde plek, nu op plaats 11. De onderzoekers zien in de praktijk dat inkopers vaak niet het benodigde draagvlak voor categoriemanagement weten te creëren binnen hun organisatie.

Hoewel inkopers al jaren spreken over het zullen toepassen van industry 4.0-technologieën – zoals artificial intelligence, big data en blockchain – blijft dit thema dit jaar sterk achter, met een lage ranking in de top 20. De onderzoekers denken dat de gemiddelde inkoopprofessional een afwachtende houding aanneemt: “Zoals zo vaak met dit soort nieuwe technologieën duurt het altijd lang voor de grotere groep daarbij aanhaakt.”